IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Pożegnanie PDF Print

There are no translations available.

21 sierpnia 2009

Odszedł od nas prof. dr hab. inż. Stefan Szwaj. Z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów związany był od 1976 roku. Przez 30 lat swojej pracy w IBDiM dał się poznać, jako niezwykle uzdolniony, sumienny, obowiązkowy i koleżeński człowiek.
Wieloletni pracownik naukowy Instytutu, członek Rady Naukowej IBDiM, pozostawił po sobie budzący szacunek wkład w rozwój polskiego drogownictwa. Jego dociekliwość i wytrwałość pozwoliła mu osiągnąć wiele sukcesów w badaniach naukowych.


Władał trzema językami obcymi: angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Poznał szereg placówek naukowych w różnych zakątkach świata. Zdobyte za granicą doświadczenie wykorzystywał w prowadzeniu prac naukowo-badawczych.
Był wybitnym specjalistą w dziedzinie problematyki szybkich odkształceń gruntów, autorem wielu prac badawczych, referatów i artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych publikacjach naukowych.

Szlachetny człowiek, pełen ciepła i życzliwości. Jego odejście pozostanie dla nas niepowetowaną stratą.