IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Audycja radiowa PDF Print

There are no translations available.

22 czerwca 2009

W programie I Polskiego Radia, w godzinach wieczornych, odbyła się audycja poświęcona nowym technologiom pt.: „Czy można zbudować most w 3 miesiące”. Gośćmi „Naukowego wieczoru z jedynką” byli przedstawiciele Instytutu Badawczego Dróg i Mostów: dyrektor naczelny prof. Leszek Rafalski, jego zastępca dr inż. Janusz Rymsza, prof. Marek Łagoda oraz mgr inż. Piotr Rychlewski.

Obecni w studio zaprezentowali realizowany przez międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, biur projektowych i przedsiębiorstw budownictwa infrastrukturalnego projekt „Most w 3 miesiące”. Jego liderem jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Za stronę naukową tego ważnego przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Marek Łagoda. Niewidocznym, a jakże ważnym elementem budowy mostu, czyli fundamentami zajmuje się Piotr Rychlewski.

Audycja wzbudziła duże zainteresowanie wśród radiosłuchaczy, co potwierdziły liczne telefony. Uczestnicy spotkania zgodzili się z redaktorem Arturem Wolskim, że informowanie społeczeństwa o nowych rozwiązaniach technologicznych w formie przekazu radiowego powinno być kontynuowane.