IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wizyta przedstawicieli Central European Technology Exchange w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. PDF Print

There are no translations available.

6-7 kwietnia 2009
W lipcu 2008 roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów przystąpił do projektu CETE - Central European Technology Exchange. Głównym jego celem jest promocja technologii, rezultatów badań oraz wymiana doświadczeń między USA oraz partnerami z krajów Europy Centralnej - Czech, Słowacji, Węgier i Polski.
Raz w roku uczestnicy projektu spotykają się, aby podsumować dotychczasową działalność oraz opracować plan pracy na rok następny. W 2009 roku spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza, której organizatorem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów, odbyła się w Warszawie w dniach 6-7 kwietnia. Druga miała miejsce w Czechach w dniach 9-10 kwietnia.
W Instytucie Badawczym Dróg i Mostów gościli:
- Daniel Berman - USA, Federal Highway Administration (FHWA, Rhode Island),
- Patrick Hasson - USA, Federal Highway Administration (FHWA, llinois),
- Phillip Kydd - USA, Department of Transportation (DOT, Rhode Island),
- Jeffrey Cathcart - USA, University of Rhode Island, Transportation Center (URI),
- Josef Mikulik - Czechy, Transport Research Centre (CDV).

IBDiM reprezentowali: prof. Dariusz Sybilski oraz mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka. W trakcie tej dwudniowej wizyty goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Instytutu i możliwościami laboratoryjno-badawczymi zakładów naukowych. Podczas spotkania omówiony został zakres przyszłej współpracy z partnerami z USA oraz Czech.