IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Seminarium „Przeszkody w komunikacji pieszej, uciążliwe dla osób niepełnosprawnych.” PDF Print

There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wraz z Grupą Roboczą „Widziane z Chodnika”, w czasie dwóch edycji seminarium w dniach 19-21 maja oraz 1-2 czerwca 2009 r., zajął się bardzo ważnym tematem: „Przeszkodami w komunikacji pieszej, uciążliwymi dla osób niepełnosprawnych”.

Udowodniono, że rozwiązania tworzone z myślą o niepełnosprawnych są korzystne dla wszystkich pieszych, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia liczby wypadków. Jak pokazują statystyki, Polska ma wielokrotnie więcej wypadków z pieszymi niż inne kraje UE, dlatego jesteśmy zobowiązani do poznawania potrzeb innych użytkowników drogi i podjęcia takich działań, aby nie utrudniać im poruszania się.

Przepisy porządkowe podporządkowane są potrzebom motoryzacji, a 30% pieszych to osoby niepełnosprawne. Do tej grupy zalicza się również dzieci, kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi lub bagażami, chorych i kontuzjowanych. Niestety obszar przeznaczony dla pieszego jest systematycznie ograniczany - parkingi, handel, ścieżki rowerowe, ozdobne wejścia do banków, lokali, reklamy.

Prowadzący pokazali na przykładach różne rodzaje utrudnień i zagrożeń czyhających na pieszych, nie tylko niepełnosprawnych.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich i Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy.