IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ekonomika PDF Drukuj

 

Szacowanie wartości odtworzeniowej i wartości zużycia sieci drogowej

Prace studialne w zakresie efektywności ekonomicznej rozwiązań projektowych

Przygotowywanie dokumentacji projektowych wielobranżowych obejmujących koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury drogowej

Doradztwo techniczne w zakresie wniosków aplikacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji drogowych

Ekspertyzy, opinie techniczne i ekonomiczne z zakresu infrastruktury drogowej

Analiza działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów w łańcuchach i sieciach dostaw

Badania zmian zachowań i nawyków podróżowania w transporcie miejskim

Badania oddziaływania inwestycji drogowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów

Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski