IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Drogi PDF Drukuj

 

Asfalt

Beton

Dodatki

Metody badań

Nawierzchnia - projektowanie,diagnostyka, utrzymanie

 

SEMINARIA DROGOWE

 

Projekty:


SPID - System Pomiaru Infrastruktury Drogowej


DROPEN - Modernizacja laboratorium pod kątem badań prefabrykatów drogowych według norm europejskich


CiDro
- Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Analiza wymagań i opracowanie kryteriów bezpieczeństwa użytkowania pokryw i zwieńczeń studni kanalizacji kablowej wykonywanych w nawierzchniach dróg i ciągów pieszych

Opracowanie podstawowych modułów systemu utrzymania nawierzchni dróg samorządowych