IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie PDF Drukuj

30 grudnia 2021

Praca zbiorowa pod redakcją mgr. inż. Michała Karkowskiego.

Zespół autorów: mgr inż. Michał Karkowski, mgr inż. Dawid Kucharski, mgr inż. Ewa Wicher, mgr inż. Mirosław Szpikowski

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę.

Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingach dla pojazdów ciężarowych.

Pierwsza część monografii zawiera krótki opis rodzajów systemów parkingowych.

W drugiej części przedstawione są warunki prawne instalowania inteligentnych systemów parkingowych na terenie UE.

Trzecia część zawiera zasady działania inteligentnych systemów parkingowych wraz z podziałem na systemy dedykowane bezpośrednio dla samochodów osobowych oraz ciężarowych.

W kolejnych dwóch częściach przedstawiono zasady weryfikacji jakości działania oraz certyfikacji systemów parkingowych.

Ostatnia część opracowania prezentuje przykładu testów kwalifikacyjnych jakie są przeprowadzane dla parkingów inteligentnych w różnych krajach Unii Europejskiej.

 

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.

Cena wynosi 63 zł (60 zł + 5 % VAT).