IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Podaruj 1% swojego podatku dla Janka Gacka

21 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

W imieniu naszej koleżanki zwracamy się z prośbą - apelem o przekazanie 1% swojego podatku na ważny dla niej cel, jakim jest rehabilitacja jej wnuka Janka Gacka.

Więcej…
 
2022 TRB Annual Meeting

18 stycznia 2022

W dniach 9-13 stycznia 2022 r. prof. dr hab. inż. Adam Zofka uczestniczył zdalnie w 101-szej corocznej konferencji Transportation Research Board (TRB) organizowanej w Waszyngtonie D.C.

Podczas konferencji prof. Adam Zofka wziął udział w kilku spotkaniach i sesjach zorganizowanych przez następujące komitety techniczne:

- AKT20 Pavement Preservation (komitet, którego prof. Adam Zofka jest członkiem),

- AKM40 Asphalt Mixture Evaluation and Performance,

- AKT10 Pavement Management Systems,

- AKP10 Pavement Condition Evaluation.

Doświadczenia z konferencji posłużą w pracach nad projektem SIEC11.5t "Optymalizacja inwestycji drogowych w zakresie dostosowania sieci dróg krajowych do ruchu pojazdów ciężarowych o nacisku osi do 11,5 tony", którego prof. Adam Zofka jest kierownikiem. Projekt jest finansowany przez NCBR w ramach konkursu GOSPOSTRATEG.

 

Więcej…
 
Prof. Barbara Rymsza członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025

17 stycznia 2022

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2022-2025. Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, została członkiem Prezydium RGNiSW.

Pani Profesor została powołana na stanowisko Przewodniczącej Komisji Nauki.

Serdecznie gratulujemy!

 

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego, który zajmuje się szeroko pojętą współpracą z organami władzy publicznej w zakresie polityki naukowej państwa. Do zadań jednostki należy również ocena aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki czy wyrażanie opinii w sprawach działania i kierunków rozwoju systemu szkolnictwa oraz zarządzania uczelniami.

Zadaniami Komisji Nauki jest m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dot. rozwoju nauki i innowacyjności, opiniowanie spraw dotyczących organizacji i ewaluacji jednostek naukowych, opiniowanie planów i sprawozdań z działalności NCN i NCBR, a także występowanie z inicjatywami dotyczącymi obszaru nauki.

 
Nowy numer kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty"

11 stycznia 2022

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (4/2021 Vol. 20).

Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

 

Więcej…
 
Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie

30 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację pt. "Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie". Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 94.

 

Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są inteligentne systemy parkingowe, ich funkcjonowanie, zastosowanie oraz przepisy prawne regulujące ich lokalizację oraz pracę. Opracowanie ma charakter przeglądowy i w sposób uporządkowany prezentuje całość zagadnienia zarówno w kontekście parkingów przeznaczonych dla samochodów osobowych, jak i specjalizowanych parkingach dla pojazdów ciężarowych.

 

Więcej…
 
Bariery ochronne drogowe i mostowe - wymagania, zasady stosowania i badania

29 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację, która ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM pt. "Bariery ochronne drogowe i mostowe - wymagania, zasady stosowania i badania" (seria "S" Studia i Materiały, zesz. 93).

 

Bariery ochronne są elementami wyposażenia technicznego dróg, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich rolą jest ograniczanie skutków zdarzeń drogowych (wypadków, kolizji).

W niniejszej monografii omówiono m.in wymagania dotyczące barier drogowych i mostowych, sposoby ich badania oraz kryteria oceny.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się projektowaniem, stosowaniem i eksploatacją drogowych i mostowych barier ochronnych oraz studentów wyższych uczelni na kierunkach mechanicznych i budownictwa.

 

Więcej…
 
Webinarium poświęcone automatyzacji transportu drogowego

28 grudnia 2021

W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyło się webinarium pt. "Badanie opinii publicznej dotyczące poziomu świadomości społecznej w obszarze pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych (connected and automated vehicles - CAV) oraz identyfikacji oczekiwań społecznych w tym zakresie".

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Infrastruktury z udziałem ekspertów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Politechniki Warszawskiej.

 

Więcej…
 
Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19

27 grudnia 2021

Polecamy Państwa uwadze nową publikację autorstwa Marcina Świtały i Agnieszki Łukasiewicz pod tytułem "Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19".

Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa IBDiM - seria "S" Studia i Materiały, zesz. 92.

Obostrzenia związane z koronawirusem, a zwłaszcza ograniczenia związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego wymusiły na większości mieszkańców miast zmianę ich dotychczasowych zachowań i form działania. Autorzy publikacji postawili sobie za cel uzyskanie wiedzy na temat wpływu pandemii COVID-19 na mobilność mieszkańców miast oraz działalność operatorów i organizatorów transportu miejskiego.

 

Więcej…
 
Pożegnanie Krzysztofa Grzegorzewicza

21 grudnia 2021

Z głębokim żalem i niewymownym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 14 grudnia 2021 r. zmarł

Ś.P.

mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz

 

wieloletni, zasłużony pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, kierownik Zakładu Fundamentowania w latach 1973 - 1983, kierownik Zakładu Geotechniki w latach 2001 - 2002.

Wybitny specjalista z dziedziny fundamentowania mostów, budowy tuneli, współpracy obiektów inżynierskich z podłożem oraz wzmacnianiem fundamentów.

Choć chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, to jednak brakuje słów, bo żadne z nich nie oddają smutku jaki w nas pozostaje po tej stracie.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Więcej…
 
Udział eksperta IBDiM w spotkaniach projektu twinningowego "Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying good governance practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining road investments"

10 grudnia 2021

W dniach 6-7 grudnia i 9-10 grudnia br. prof. Adam Zofka ponownie uczestniczył jako ekspert z ramienia IBDiM w spotkaniach online w ramach projektu twinningowego AL 16 IPA TR 01 19 "Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying good governance practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining road investments", realizowanego na podstawie porozumienia wykonawczego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 67

TECHNICUS 2018

PATRONAT IBDiM