IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Wywiad z prof. Leszkiem Rafalskim

26 lipca2016
Pretekstem do rozmowy redaktor Anny Rogalińskiej z prof. Leszkiem Rafalskim były dwa, bardzo ważne, spotkania: III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich oraz XXV Kongres Techników Polskich.

Więcej…
 
Zgłoszenie kwartalnika RaBDiM do bazy ESCI-Web of Science

22 lipca 2016

Wydawany przez IBDiM kwartalnik "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (eISSN: 2449-769X) został zgłoszony do bazy Web of Science do grupy tzw. czasopism rozwijających się - Emerging Sources Citation Index (ESCI). Ewaluacja prowadzona przez firmę Thomson-Reuters potrwa kilka miesięcy. Akceptację czasopisma do ESCI wspierają rekomendacje naukowców-użytkowników bazy Web of Science. Czytelników i Sympatyków Kwartalnika prosimy o wyrażenie poparcia naszej inicjatywy.

Więcej…
 
Transportation Research Procedia

14 lipca 2016

Z referatami zgłoszonymi na konferencję Transport Research Arena TRA2016 można już zapoznawać się online w publikacji Elsevier - Transportation Research Procedia.

Materiały pokonferencyjne znajdują się w Tomie 14. Zawiera on 486 artykułów na 4592 stronach.

Dostęp do przeglądania artykułów jest otwarty.

Więcej…
 
O współpracy międzynarodowej podczas TRA2016

13 lipca 2016

W konferencji Transport Research Arena TRA2016 uczestniczyli przedstawiciele rozmaitych instytucji związanych z transportem z wielu krajów. O współpracy z polskimi partnerami, w tym z IBDiM, Anna Rogalińska z portalu ViaExpert rozmawiała z niemieckimi ekspertami.

Więcej…
 
Projekt InnGA – spotkanie partnerów i seminarium

11 lipca 2016

W dniach 4/5 lipca 2016 r. w miejscowości Potok Wielki koło Jędrzejowa odbyło się spotkanie partnerów projektu InnGA pt. "Destrukt: Innowacyjna technologia mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem materiału z recyklingu nawierzchni asfaltowej" oraz seminarium z udziałem przedstawicieli GDDKiA, IBDiM, Politechniki Warszawskiej, firmy Budimex S.A. (organizatora spotkania) oraz Politechniki Gdańskiej.

Więcej…
 
Wizyta w IBDiM partnerów w projekcie DuraCoat

29 czerwca 2016

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wraz z Instytutem Materiałów Polimerowych i Barwników jest Wykonawcą prac badawczych w projekcie o akronimie DuraCoat „Kryteria i wytyczne oceny i doboru antykorozyjnych systemów malarskich na konstrukcje stalowe/Criteria and guidelines for evaluation and selection of paint anticorrosive systems for steel structures”.

Więcej…
 
Wywiad z prof. Leszkiem Rafalskim w Przeglądzie Technicznym

14 czerwca 2016

Z okazji XXV Zjazdu Techników Polskich prof. Leszek Rafalski udzielił wywiadu, który ukazał się w 13 numerze Przeglądu Technicznego.
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem pod tytułem „W stronę komercjalizacji nauki”.

Więcej…
 
Specjaliści z IBDiM badają autostrady w Holandii

8 czerwca 2016

Przez najbliższe dwa tygodnie laboratorium mobilne TSD, jedno z najnowocześniejszych tego rodzaju urządzeń na świecie, będące w posiadaniu IBDIM, będzie badać autostrady w Holandii.
Specjaliści z IBDiM, przy pomocy ugięciomierza laserowego TSD (Traffic Speed Deflectometer), bez zakłócania ruchu, w sposób płynny będą zbierać informacje o stanie nawierzchni ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji miejsc o obniżonej trwałości konstrukcji drogowej.

Więcej…
 
Prof. Adam Zofka i Ewa Zofka we włoskim miesięczniku leStrade

8 czerwca 2016

Bezpieczeństwo drogowe oraz zastosowanie inteligentnych technologii w drogownictwie zostały przedstawione przez naszych kolegów z IBDiM prof. Adama Zofkę i mgr. inż. Ewę Zofkę podczas ostatniej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem autostrad) 8th ASECAP Conference w Warszawie.

Więcej…
 
Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe w obiektywie ViaExpert

8 czerwca 2016

Portal ViaExpert towarzyszył z kamerą konferencji „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe", która towarzyszyła tragom Autostrada-Polska w Kielcach.
Redaktor Anna Rogalińska poprosiła prof. Janusza Rymszę, zastępcę dyrektora IBDiM, o podsumowanie wydarzenia i wnioski płynące z tak sformułowanego tematu.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 53

PATRONAT IBDiM

TECHNICUS 2018