IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Zakład Ekonomiki PDF Drukuj


Siedziba
03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
tel.  (22) 811 39 19


Skład osobowy

Działalność Zakładu Ekonomiki obejmuje:

  • problematykę związaną z oceną efektywności ekonomicznej inwestycji na sieci drogowej w aspekcie zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej,
  • statystykę dotyczącą infrastruktury drogowej, zgodnie z ustawodawstwem polskim i Unii Europejskiej,
  • szacowanie wartości odtworzeniowej i wartości zużycia sieci drogowej według metodyki Głównego Urzędu Statystycznego,
  • współpracę z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Infrastruktury i Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie stanu ilościowego i wartościowego sieci drogowej.

Zakres Działalności:

  • gromadzenie, badanie i analiza danych o sieci dróg publicznych,
  • ewidencja wydatków i kosztów infrastruktury transportowej w aspekcie zaleceń Unii Europejskiej,
  • ewidencja sieci dróg krajowych dla potrzeb Ministra Skarbu Państwa,
  • badania i analiza systemów finansowania dróg,
  • ewidencja sieci drogowej dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego,
  • ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych.

Wycena ekonomiczna inwestycji drogowych i mostowych. Aktualizacja cen jednostkowych na poziomie 2011 roku.

 

Ważniejsze Osiągnięcia
Wykaz Ważniejszych Prac


Radio TOK FM - Audycja Skołowani - 28.01.2017 Czy jesteśmy świadomi ponoszonych kosztów wypadków drogowych?
Gość: Agata Jaździk- Osmólska

Koszty wypadków drogowych na polskich drogach omawia Agata Jaździk-Osmólska w audycji Skołowani w radiu TOK FM, 16.01.2016

 

 

Ścieżka ekonomiczna wypadku drogowego w Polsce


 
mobil porno rokettube porno video porno izle