IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Serie Wydawnicze
Seria „S” - Studia i Materiały PDF Drukuj

 

94. Inteligentne systemy parkingowe w UE - podstawy, funkcjonowanie i zastosowanie - praca zbiorowa pod redakcją Michała Karkowskiego 2021

93. Bariery ochronne drogowe i mostowe - wymagania, zasady stosowania i badania - praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Kuli 2021

92. Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii COVID-19 - Marcin Świtała, Agnieszka Łukasiewicz 2021

91. Próbne obciążenia obiektów mostowych w świetle doświadczeń IBDiM - Piotr Olaszek, Mirosław Biskup, Andrzej Matysek, Ewa Twardosz 2021
90. Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów – Marcin Świtała, Agnieszka Łukasiewicz, Monika Kowalska-Sudyka 2020
89. Ściany szczelinowe i barety - konstrukcje i zastosowania - Krzysztof Grzegorzewicz, Bolesław Kłosiński, Piotr Rychlewski, Łukasz Górecki 2020
88. Modelowanie wysadzinowości gruntów, mieszanek spoiw popiołowo-cementowych do ich stabilizacji  i ulepszania oraz kompozytów gruntowo-spoiwowych – Michał Ćwiąkała 2020
87. Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918-1939 - Marek Mistewicz 2020
86. Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych  - Danuta Bebłacz, Tomasz Gajda, Renata Horodecka, Leszek Kornalewski, Cezary Kraszewski, Jacek Krzysztofowicz, Barbara Rymsza 2020
85.  Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej  - Maciej Maliszewski 2020
84. Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce – praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy 2019
83. Innowacyjny transport w ekomieście - Jacek Malasek 2019
82. Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej - Adam Zofka 2019
81. Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w konstrukcjach nawierzchni drogowych - Wojciech Bańkowski 2019
80. Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych – Zenon Szczepaniak 2016
79. Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych - praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Rymszy 2016
78. Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie/ The old bridge over the Vistula in Wyszogród – Marek Mistewicz 2016
77. Współczesne łożyska mostowe – Teoria, projektowanie, badania - Andrzej Niemierko 2016
76. Vademecum poziomego oznakowania dróg - Zenon Szczepaniak  2015
75. Piękno mostów/Beauty of bridges·-·Grażyna i Marek Łagodowie  2014

Więcej…
 
Seria „I” - Informacje, Instrukcje PDF Drukuj

85  Konstrukcje wsporcze (bramy, słupy) (stalowe, aluminiowe) do pionowych znaków drogowych, sygnalizatorów, urządzeń rejestracji ruchu, urządzeń zasilających, oświetlenia, sieci i trakcji. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2012-02-014  - Małgorzata Mazanek  2012
84  Betonowe, żelbetowe i polimerobetonowe prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych Nr Z/2010-02-028 - Remigiusz Gut, Wiktor Jasiński, Ewa Mazurkiewicz   2012
83    Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011 - Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak, Andrzej W. Mitas      2011

Więcej…