IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowości Wydawnicze
Janusz Rymsza - Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej - Seria "S", zeszyt 61 PDF Drukuj

W pracy zaprezentowano metodę umożliwiającą porównywanie nośności eksploatowanych drogowych obiektów mostowych. Różnorodność obiektów wynika zarówno z rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, jak i z tego, że obiekty projektowano stosując różne przepisy normowe. Sprowadzenie nośności obiektów mostowych do jednego, wspólnego poziomu nie jest łatwe. W Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, od początku XX wieku po dzień dzisiejszy, przepisy normowe regulujące zasady obciążania obiektów mostowych zmieniały się wiele razy.

Więcej…
 
Nowości Serii "I" PDF Drukuj

Zeszyt 75 - Materiały do poziomego oznakowania dróg. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych nr Z/2009-03-021 – Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński

Zeszyt 76 - Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych. Zalecenia IBDiM do udzielania Aprobat technicznych nr Z/2009-03-022 - Zenon Szczepaniak, Paweł Skierczyński, Robert Mularzuk

Więcej…
 
Nowości Serii "S" PDF Drukuj


59     Podbudowy drogowe – Leszek Rafalski 2007

60     Analiza trwałości zmęczeniowej kompozytów mineralno-asfaltowych metodą konwencjonalną
oraz metodą energii rozproszonej – Wojciech Bańkowski 2008

Więcej…
 
Zbiór referatów - ENVIROAD 2009 PDF Drukuj

ZBIÓR REFERATÓW Z KONFERENCJI "DROGI PRZYJAZNE ŚRODOWISKU - ENVIROAD 2009"

Spis treści

Więcej…
 
Leszek Rafalski - Podbudowy drogowe PDF Drukuj
Podbudowy są ważnymi elementami konstrukcji nawierzchni drogowych. Ich zasadniczym zadaniem jest zmniejszenie naprężeń powstających od obciążeń eksploatacyjnych w górnych warstwach nawierzchni, które są przekazywane na podłoże. Ponadto podczas budowy drogi na podbudowy może także oddziaływać obciążenie technologiczne, które również powinno być uwzględniane w projektowaniu podbudowy. W pracy przedstawiono zasady uwzględniania tych obciążeń przy projektowaniu warstw podbudów. Ponadto omówiono wpływ właściwości podbudów na wymiarowanie konstrukcji nawierzchni drogowych.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 6