IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowości Wydawnicze
Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011 PDF Drukuj

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał w Serii "I" Informacje, Instrukcje, zeszyt nr 83 pt. "Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011", której autorami są: Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak i Andrzej W. Mitas.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne (WT) dla znaków o zmiennej treści (ZZT). Komunikat przekazywany uczestnikom ruchu wyświetlany jest na nich z użyciem diod LED (ang. light-emitting diode). Znaki te nazywane są znakami o zmiennej treści o rysunku nieciągłym. Niekiedy w literaturze technicznej, także w normach, na określenie takich znaków używany jest skrót VMS (Variable Message Signs).

Więcej…
 
Monografia pt. Eksploatacja dróg PDF Drukuj

Rynek wydawniczy wzbogacił się o nową publikację Instytutu Badawczego Dróg i Mostów pt. Eksploatacja dróg. Jest to praca zbiorowa, przygotowana pod kierunkiem prof. Leszka Rafalskiego, w której zespół 15. autorów przedstawia złożone zagadnienia związane z eksploatacją szlaków komunikacyjnych ruchu kołowego.
Jak zauważył recenzujący publikację dr inż. Tadeusz Suwara „Eksploatacja dróg jest bardzo ważną dziedziną drogownictwa, często zaniedbywaną zarówno pod względem finansowania, jaki i edukacji. Dotychczas nie było na rynku opracowania obejmującego wszystkie najważniejsze elementy eksploatacji, nie było również podręcznika do nauczania. Należy więc docenić starania prowadzące do powstania tego opracowania i prace poszczególnych autorów, a szczególnie profesora Leszka Rafalskiego, który zadbał również o całość.”

Więcej…
 
Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych PDF Drukuj

Przedmiotem monografii są betonowe nawierzchnie drogowe oraz prefabrykowane elementy konstrukcyjne stosowane w nawierzchniach dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów. Publikacja przedstawia problematykę trwałości betonu w nawierzchniach drogowych i prefabrykatach konstrukcyjnych narażonych na oddziaływania mechaniczne, klimatyczne oraz zabiegi zimowego utrzymania. Betonowe nawierzchnie dróg projektuje się co najmniej na 30 do 40 lat intensywnej eksploatacji, a zapewnienie ich trwałości w środowisku agresywnym wymaga właściwego kształtowania mikrostruktury betonu.
W pracy omówiono współczesne koncepcje i metody projektowania materiałowego z uwzględnieniem mikrostruktury oraz przedstawiono zagadnienia diagnostyki betonu, zamieszczając przykłady diagnostycznej oceny betonów wbudowanych w nawierzchnie i drogowe obiekty inżynierskie.

Więcej…
 
Beton modyfikowany do dróg i mostów PDF Drukuj

Polecamy Państwu monografię dotyczącą modyfikowanego betonu do budowy dróg publicznych i obiektów mostowych usytuowanych w ich ciągu. Opracowanie składa się z dwóch części - pierwsza dotyczy betonu do budowy dróg, a druga - betonu do budowy obiektów mostowych.
Pierwsza część monografii odnosząca się do betonu modyfikowanego do dróg składa się z 4 rozdziałów. W rozdziale, autorstwa prof. Lecha Czarneckiego, opisano ogólne wymagania normowe dotyczące wyrobów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Wymagania dotyczą zapraw i betonów: cementowych, polimerowo-cementowych i polimerowych. W rozdziale podano zasady stosowania zaprawy lub betonu w zależności od klasy wytrzymałości betonu naprawianej konstrukcji. W swoim rozdziale prof. Antoni Szydło przedstawił historię rozwoju drogowych nawierzchni betonowych w Polsce oraz omówił nowe technologie związane z tymi nawierzchniami - scharakteryzował nawierzchnie o ciągłym zbrojeniu oraz nawierzchnie z warstwami z odsłoniętym kruszywem. Podał zalety stosowania nawierzchni drogowych z betonu oraz przykłady ich realizacji na autostradach i drogach krajowych.
W rozdziale, autorstwa prof. Jana Dei i mgr. inż. Piotra Kijowskiego, przedstawiono doświadczenia z budowy samorządowych dróg betonowych w Polsce. Omówiono różne technologie, rozpoczynając od układania mieszanki betonowej w deskowaniu stałym, zagęszczanej listwą wibracyjną, a kończąc na wykorzystaniu nowoczesnych układarek z deskowaniem ślizgowym. W rozdziale przedstawiono analizę porównawczą kosztów budowy nawierzchni betonowych i asfaltowych, przy ruchu występującym na drogach lokalnych.

Więcej…
 
Zbigniew Kledyński, Leszek Rafalski - Zawiesiny Twardniejące PDF Drukuj

W serii Studia z zakresu inżynierii, wydawanej przez Polską Akademię Nauk, została opublikowana monografia pt. Zawiesiny twardniejące, wydana przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska.

Autorami monografii są: prof. Zbigniew Kledyński z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Leszek Rafalski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autorzy przedstawiają wyniki badań własnych oraz innych badaczy zajmujących się zawiesinami twardniejącymi. Omawiają definicję i klasyfikację zawiesin. Prezentują charakterys-tykę poszczególnych składników zawiesin twardniejących oraz właściwości zawiesin w stanie płynnym i po związaniu. Analizują trwałość zawiesin. Opisują metody projektowania składu zawiesin oraz zasady kontroli jakości ich wytwarzania i wbudowywania. W załączniku przedstawiają przykłady zastosowań zawiesin twardniejących w Polsce.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się badaniami zawiesin twardniejących lub podobnych materiałów budowlanych, uczestników procesu projektowania i wykonywania konstrukcji z zawiesin oraz studentów wyższych uczelni kierunków: budownictwo i inżynieria środowiska.

Monografia pt. Zawiesiny twardniejące jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

 

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6