IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Drogi i szlaki rowerowe – nowe możliwości PDF Drukuj

W dniu 22 października 2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja DROGI I SZLAKI ROWEROWE – NOWE MOŻLIWOŚCI. Konferencję zorganizował Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wspierając inicjatywę Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych i organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego.

 

Prof. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny IBDiM, otworzył konferencję a słowo wstępne wygłosił Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który podziękował także za wkład Instytutu w promowanie idei rozwoju dróg rowerowych oraz za opracowanie monografii Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych.

Obradom przewodniczyła prof. Barbara Rymsza.

W trakcie pierwszej części konferencji, zatytułowanej Nowe możliwości i konsekwencje wynikające z nowej lokalizacji tras rowerowych, zostały wygłoszone następujące referaty:

  • Drogi i szlaki rowerowe w świetle uwarunkowań prawnych - Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
  • Turystyka rowerowa z perspektywy Lasów Państwowych - Miłosława Hyży, Ośrodek rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu,
  • Praktyczne aspekty odziaływania teras rowerowych na wały przeciwpowodziowe - Piotr Michaluk, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
  • Prorowerowe projekty zmian rozporządzeń - Jan Jakiel, Sekcja Rozwoju Ruchu Rowerowego Zarządu Transportu Miejskiego.

Po przerwie, w części zatytułowanej Rozwiązania praktyczne - jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia w nowej sytuacji wysłuchano referatów:

  • Rower w strukturze zagospodarowania przestrzennego regionów - Andrzej Zalewski, Koordynator Krajowy Eurovelo w Polsce,
  • Doświadczenia praktyczne z budowy turystycznych tras rowerowych - Marek Zamana, Koordynator Krajowy Eurovelo w Polsce,
  • Komfortowe nawierzchnie dróg i szlaków rowerowych - Wojciech Bańkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
  • Gruntowe i betonowe nawierzchnie dróg rowerowych - Mirosław Graczyk, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

W konferencji wzięło udział około 100 uczestników, którzy wykorzystując okazję żywo dyskutowali na temat możliwości i ograniczeń dotyczących budowy tras rowerowych. Wymieniano poglądy na temat zalet i wad różnych rodzajów nawierzchni, nowych możliwości prawno-administracyjnych, jakie powstały w wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne i innych ustaw.

Do Lasów Państwowych zgłoszono postulat zbudowania dróg rowerowych o nawierzchni asfaltowej, dedykowanych osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach.

Mówiono o możliwości poprawy bezpieczeństwa rowerzystów dzięki budowie dróg rowerowych lokalizowanych poza pasem drogowym. Uczestnicy konferencji oklaskami podziękowali Ministrowi Dziekońskiemu za jego wkład w uchwalenie ustawy, która umożliwia stosowanie tych nowych rozwiązań.

Podczas konferencji wielokrotnie odwoływano się do przygotowanej przez IBDiM książki pt. Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych. Uczestnicy konferencji wyrazili zadowolenie z możliwości skorzystania z podpowiedzi zawartych w tej publikacji.

Konferencja towarzyszyła XII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem - INFRASTRUKTURA.

Prezentacje konferencyjne:

Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Drogi i szlaki rowerowe w świetle uwarunkowań prawnych

Miłosława Hyży, Ośrodek rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu - Turystyka rowerowa z perspektywy Lasów Państwowych

Piotr Michaluk, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Praktyczne aspekty oddziaływania tras rowerowych na wały przeciwpowodziowe

Jan Jakiel, Sekcja Rozwoju Ruchu Rowerowego Zarządu Transportu Miejskiego - Prorowerowe projekty zmian rozporządzeń

Andrzej Zalewski, Koordynator Krajowy Eurovelo w Polsce - Rower w strukturze zagospodarowania przestrzennego regionów

Marek Zamana, Koordynator Krajowy Eurovelo w Polsce - Doświadczenia praktyczne z budowy turystycznych tras rowerowych

Wojciech Bańkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Komfortowe nawierzchnie dróg i szlaków rowerowych

Mirosław Graczyk, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Gruntowe i betonowe nawierzchnie dróg rowerowych

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć
 

Zdjęcia - Edyta Kaniuk