IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Wymagania bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych lokalizowanych w pasach drogowych

22 sierpnia 2011

W związku z realizacją Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 'Gambit", Instytut Badawczy Dróg i Mostów informuje, że Komisja Aprobat Technicznych zaleciła wykonywanie testów zderzeniowych dla słupów oświetleniowych produkowanych wg PN-EN 40 „Słupy oświetleniowe”,  przeznaczonych do wbudowania w pasach drogowych. W związku z powyższym ulegną zmianie wymagania stawiane producentom wnioskującym o udzielenie aprobaty technicznej IBDiM. Wymagania bezpieczeństwa biernego dla słupów oświetleniowych lokalizowanych w pasach drogowych znajdują się w tabeli zamieszczonej w załączniku.

 

 

TECHNICUS 2018

PATRONAT IBDiM