IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Konferencje


Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie PDF Drukuj

27 luty 2020

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przez 15 miesięcy, od października 2018 r. do stycznia 2020 r., była realizowana praca p.t. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współ-finansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projekt-owania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich”.

Więcej…
 
Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych PDF Drukuj

Konferencja Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych odbyła się w Kielcach w dniach 8-9 maja 2018. Towarzyszyła XXIV edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął wydarzenie patronatem honorowym, a uroczystego otwarcia dokonali: Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz z dyrektorem Instytutu prof. Leszkiem Rafalskim.

Zaproponowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli firm, administracji drogowej oraz studentów. Frekwencja dopisała, a uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w dyskusji.

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje: Ocena właściwości powierzchniowych oraz Materiały do napraw nawierzchni drogowych.
Kolejny dzień obrad rozpoczęła sesja Nośność nawierzchni drogowych i lotniskowych . Następnie rozmawiano o nowoczesnych metodach napraw i nieniszczących metodach diagnostycznych.


Tegoroczna edycja była kontynuacją cyklu konferencji Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe.

Organizatorzy konferencji z przyjemnością informują, że artykuły zgłoszone na konferencję zostały opublikowane w czasopiśmie IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

Można się z nimi zapoznawać pod poniższym linkiem:

IOP Kielce2018

Będą one uwzględnione w następujących bazach:
Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) (Thomson Reuters, Web of Science)
Scopus
Compendex
Inspec

Streszczenia referatów - Book of abstractsInformacje o konferencji nadal  dostępne są na stronie: kielce2018.ibdim.edu.pl


 
Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych PDF Drukuj

 

Realizacja pakietu projektów w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) rozpoczęła się z początkiem 2016 r. Przedsięwzięcie polega na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa i jest współfinansowane przez NCBR i GDDKiA.
W związku z wagą programu i jego nowatorską formułą, chcielibyśmy zaprezentować stan zaawansowania prac podczas konferencji "Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych". Uczestnicy przedsięwzięcia opowiedzą o przebiegu realizacji projektów w ich instytucjach. Podzielą się swoimi sukcesami i pokażą, jak pokonywali trudności.
Dowiemy się także, jakie nowatorskie rozwiązania pojawią się w obszarach: technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, brd, zarządzaniu siecią drogową , ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, sposobach ochrony otoczenia dróg i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy


 

 

Patronat Honorowy Ministra Infrastruktury
i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka

 

 

Więcej…
 
Kielce 2016 PDF Drukuj

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

zapraszają na konferencję


STALOWE CZY BETONOWE DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE?

KIELCE, 31.05.2016 r.

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA SALI ORAZ GODZINA ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI.
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W SALI E 3, HALA TARGOWA E.
ROZPOCZĘCIE - GODZ. 13.00


 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów organizują konferencję: „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?”. Celem konferencji jest porównanie konstrukcji mostowych ze stali z konstrukcjami betonowymi (żelbetowymi i sprężonymi).

Oba materiały – stal i beton - są powszechnie stosowane w mostownictwie od dziesięcioleci. Natomiast obiekty wykonywane z tych, jakże różnych, materiałów mają swoją specyfikę. I o tej specyfice będzie mowa na konferencji.


Ponadto w mostownictwie (jak w każdej innej dziedzinie) występuje problem skali. Projektowanie i realizacja inwestycji jest ściśle związana z wielkością obiektów mostowych - inne są zasady budowy obiektów o dużej rozpiętości przęsła, a inne – o małej. I o tym także będzie mowa.


Organizatorzy zapraszają na konferencję o projektowaniu i budowie dużych i małych obiektów mostowych ze stali i betonu.


Do spotkania na konferencji w Kielcach.

 

 

Więcej…