IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

O Instytucie PDF Drukuj

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.
Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspieramy inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomagamy wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.
Rozpoznajemy stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi.
Tworzymy i wdrażamy nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym.
Dysponujemy akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmujemy się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.
Prowadzimy bardzo aktywną współpracę z ośrodkami  krajowymi i zagranicznymi oraz działamy w wielu organizacjach międzynarodowych. Uczestniczymy w  międzynarodowych projektach badawczych V, VI i VII Programu Ramowego, projektach własnych FEHRL, programach  EUREKA i COST. W ramach programu Horyzont 2020  Instytut jest zaangażowany w następujące projekty: Senskin, Benefit, FOX, USE-IT.
IBDiM uczestniczy także w projekcie DeTECToR, finansowanym w ramach programu badawczego CEDR (Europejskiej Konferencji Dyrektorów ds. Dróg).

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Instytut jest organizatorem licznych konferencji i szkoleń.

Najważniejszą konferencją, zorganizowaną przez IBDiM, była TRA2016.  Do Warszawy przybyło ponad 2400 uczestników z całego świata. Cykl konferencji Transport Research Arena – to największe w Europie wydarzenie poświęcone problematyce badań naukowych w obszarze transportu lądowego i wodnego, odbywające się co 2 lata.
Zapraszam do współpracy.