IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

RKAN PDF Drukuj


RKAN - Rury z betonu chemoodpornego


Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowo – przemysłowym obejmującym dwie jednostko naukowe (Instytut Badawczy Dróg i Mostów i Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych) oraz jednego przedsiębiorcę (Chryso Polska Sp. z o.o.).
Celem projektu jest opracowanie wysokowartościowego betonu chemoodpornego zbrojonego włóknami syntetycznymi, którego parametry wytrzymałościowe są porównywalne z żelbetem, a odporność chemiczna pozwoli na pracę w bardzo agresywnych środowiskach (nawet o pH=1). Z zaprojektowanego betonu zostaną wykonane rury do zastosowań w kanalizacji sanitarnej, niewymagające żadnych dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
W ramach zadania nr 1 została opracowana „Procedura badawcza do porównawczej oceny odporności betonów na działanie środowisk agresywnych”.

W ramach zadania nr 2 zostało zaprojektowanych 27 składów mieszanek betonowych przeznaczonych do wykonywania rur kanalizacyjnych.

W ramach zadania nr 3 betony zaprojektowane w zadaniu nr 2 zostały poddane następującym badaniom:
•    wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 12390-3
•    wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 12390-5
•    skurcz wg PN-84/B-06714/23
•    odporność na działanie mrozu F200 wg PN-88/B-06250
•    nasiąkliwość wg PN-88/B-06250
•    głębokość penetracji wg PN-EN 12390-8
•    przepuszczalność wody przez beton wg PN-88/B-06250,
•    odporność na ścieranie wg PN-EN 14157 (na tarczy Boehmego)
•    odporność na działanie środowisk agresywnych wg metody badawczej opracowanej w ramach zadania nr 1.
Na podstawie uzyskanych wyników badań wytypowano 4 składy betonów o najkorzystniejszych parametrach technicznych, z których zostaną wykonane prototypowe rury kanalizacyjne.

Zadania pozostałe do wykonania:
Zadanie 4 Zaprojektowanie i wykonanie rur kanalizacyjnych wykonanych z mieszanek betonu chemoodpornego
Zadanie 5 Testowanie prototypów
Zadanie 6 Wprowadzenie poprawek do składu mieszanek i/lub konstrukcyjnych na podstawie wyników badań prototypów
Zadanie 7 Opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji rur kanalizacyjnych wykonanych z betonu chemoodpornego
Zadanie 8 Badanie rynku
Zadanie 9 Ochrona własności przemysłowej wytworzonej w ramach projektu

Projekt będzie trwał 27 miesięcy, a jego wyniki zostaną wdrożone w działalności Chryso Polska Sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 01/06/2013 -  31/08/2015

Więcej informacji: mgr inż. Danuta Bebłacz, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel: 22 39 00 137

Projekt realizowany w ramach projektu INNOTECH, Konkurs 2