IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia - Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu PDF Drukuj

Spis treści
Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia
Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk
Badania obiektów mostowych na autostradzie A4
Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających
Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi
Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu
Wszystkie strony

Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu

Główny referent: doc. dr inż. J. Cieśla
Współpraca: mgr inż. Mirosław Biskup, mgr inż. Marian Skawiński

Ustrój niosący mostu stanowi układ trójprzęsłowej belki Gerbera o rozpiętościach przęseł 33,10+52,50+33,10 m. Długość całkowita – 124,70 m. W przęśle środkowym znajduje się przęsło zawieszone o rozpiętości 14,50 m. W przekroju poprzecznym most składa się z dwóch niezależnych konstrukcji belkowych. Część zachodnia
składa się z 5 belek, a część wschodnia – z 7 belek. Konstrukcja ustroju niosącego mostu jest konstrukcją kablobetonową.Projekt remontu przewidywał wzmocnienie konstrukcji przez sprężenie zewnętrzne za pomocą kabli 12L15,5 i 7L15,5, po dwa kable między belkami i na zewnątrz belek skrajnych. Ogółem zaprojektowano 24 kable w części zachodniej mostu i 36 w części wschodniej. Zastosowano kable BBR CC 1206 i BBR CC 706.

Prace remontowe były wykonywane w generalnym wykonawstwie przez DROMEX S.A. Warszawa, a bezpośrednim wykonawcą był Zakład Budownictwa Mostowego 3 Sp. z o.o. Wrocław. Sprężanie wykonało BBR Polska Sp. z o.o. - Warszawa. Prace wykonano w latach 2002 i 2003.

Nadzór naukowy obejmował:

  • Udział w pracach Rady Budowy, opiniowanie zmian projektowych, opracowanie opinii w przypadku występowania problemów na budowie. W zakresie prac realizowanych w 2002 roku szczególnie dużo wysiłku wymagało rozwiązanie wymiany prętów stalowych nad skrajną komorą instalacyjną mostu, oraz przeprowadzenie instalacji obcych przez bloki oporowe istniejącego sprężenia, w rejonie przyczółków
  • Nadzór nad sprężaniem. W ramach nadzoru nad sprężaniem opracowano programy sprężania, przeprowadzono badania w czasie sprężania, zweryfikowano programy sprężania, nadzorowano sprężanie konstrukcji i iniekcję kabli. Przeanalizowano wyniki sprężania i oceniono ich skuteczność oraz prawidłowość wykonania iniekcji. Dzięki nadzorowi zapewniono poprawność wykonania prac związanych ze sprężaniem
  • Próbne obciążenie. Zakres pracy obejmował opracowanie projektów próbnych obciążeń oraz przeprowadzenie badań w czasie próbnych obciążeń. Program obciążenia próbnego obejmował: obciążenie statyczne wszystkich przęseł. Do obciążenia użyto11 samochodów Tatra 815-3S (masa samochodu - 260 kN), przy maksymalnym obciążeniu. Dokonano przeglądu konstrukcji przed i po każdym obciążeniu, obserwowano konstrukcje w czasie obciążenia. Na podstawie wyników próbnego obciążenia dopuszczono most do ruchu zgodnie z projektem, pod obciążeniem klasy C wg PN-85/S-10030