IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia - Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi PDF Drukuj

Spis treści
Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia
Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk
Badania obiektów mostowych na autostradzie A4
Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających
Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi
Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu
Wszystkie strony

Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi

Główny referent: doc. dr inż. Juliusz Cieśla

Współautorzy: mgr inż. Mirosław Biskup i mgr inż. Marian Skawiński

Zalecenia zawierają wszelkie niezbędne informacje, które ułatwiają właściwe zaprojektowanie oraz wykonanie wzmocnienia mostów za pomocą sprężenia kablami zewnętrznymi. Ułatwiają też inwestorom właściwy nadzór nad realizacją zadania, jakim jest modernizacja obiektu mostowego tą metodą.Praca składa się z następujących rozdziałów:

  • wstęp,
  • materiały i wyroby,
  • projektowanie,
  • ochrona kabli zewnętrznych,
  • wykonawstwo,
  • kontrola i badania odbiorcze,
  • normy, przepisy i instrukcje.

Zalecenia zostały wydane drukiem w 2002 roku.