IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia - Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających PDF Drukuj

Spis treści
Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia
Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk
Badania obiektów mostowych na autostradzie A4
Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających
Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi
Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu
Wszystkie strony

Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających

Główny referent: doc. dr inż. Juliusz Cieśla
Współautorzy: mgr inż. Mirosław Biskup i mgr inż. Marian Skawiński

Praca stanowiła realizację projektu EUREKA: EU 1740 Bridge Prestressing System, „System IBDiM sprężania mostów”.

Pomiar siły w kablu odbywa się drogą pośrednią – z redukcją wielkości siły. W koncepcji urządzenia wykorzystano pomiar siły potrzebnej do odkształcenia naprężonego kabla, tj. wyprowadzenia go z linii prostej. Siła towarzysząca odkształceniu zależna jest od siły w kablu. Konstrukcja urządzenia umożliwia jego
demontaż i montaż na kablu naprężonym.Do sterowania pomiarami, zbierania i przekazywania wyników pomiarów służy Automatyczny System Pomiarowo – Dozorujący. System umożliwia pomiar sił w kilku punktach (w zależności od liczby urządzeń do pomiaru sił), oraz temperatury otoczenia. Pomiar tych wielkości można rozpocząć w czasie naciągu kabli i kontynuować w czasie eksploatacji obiektu. System składa się z części polowej i bazowej. Część polowa
instalowana jest na badanym obiekcie.

System został wdrożony na remontowanym wiadukcie drogowym w Chabówce. Na zewnętrznym kablu sprężającym, o długości ponad 200 m zostały zmontowane dwa urządzenia: jedno w sąsiedztwie końca kabla, a drugie w połowie jego długości. Pomiary rozpoczęto w czasie naciągu kabli, kiedy to dzięki urządzeniom zweryfikowano wartość siły naciągu w kablu, oraz spadek siły po naciągu kolejnych kabli. Prowadzenie dalszych pomiarów pozwoliło ocenić straty reologiczne siły naciągu, oraz zmiany sił w czasie próbnego obciążenia i bieżącej eksploatacji wiaduktu.