IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia - Badania obiektów mostowych na autostradzie A4 PDF Drukuj

Spis treści
Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia
Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk
Badania obiektów mostowych na autostradzie A4
Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających
Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi
Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu
Wszystkie strony

Badania obiektów mostowych na autostradzie A4

Główny referent: doc. dr inż. Juliusz Cieśla, mgr inż. Marian Skawiński

Zbadano 15 obiektów mostowych w ciągu i nad autostradą, o różnej konstrukcji, które zleceniodawca uznał za reprezentatywne dla całego odcinka autostrady. Ustroje niosące obiektów są wykonane z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu Płońsk i typu Kujan, z żelbetowych belek typu Gromnik, jak też ramowe lub belkowe wykonywane na mokro na budowie. Obiekty były realizowane w latach siedemdziesiątych.Zakres badań obejmował: badania wytrzymałościowe betonu (odwierty, badanie wytrzymałości na ściskanie i współczynnika sprężystości, badania sklerometryczne), badanie karbonatyzacji betonu, badania chemiczne betonu (zawartość chlorków, siarczanów i azotanów), badania potencjometryczne stanu korozji zbrojenia, badanie grubości nawierzchni i konstrukcji pomostu, ocenę stanu zbrojenia i cięgien sprężających.

Praca składa się z części wstępnej, piętnastu części szczegółowych oraz części końcowej, zawierającej podsumowanie wyników badań. Badania stanowią podstawę do projektowania prac modernizacyjnych na obiektach autostrady A4.