IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia - Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk PDF Drukuj

Spis treści
Ośrodek Badań Mostów - Ważniejsze Osiągnięcia
Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk
Badania obiektów mostowych na autostradzie A4
Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania siły w kablach sprężających
Opracowanie zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężenie kablami zewnętrznymi
Nadzór naukowy przy remoncie Mostu Pokoju we Wrocławiu
Wszystkie strony

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów – Leżajsk

Główny referent: mgr inż. Marian Skawiński
Współpraca: zespół TM-2 i prof. dr hab. inż. Mieczysław Rybak

W związku z budową elektrociepłowni w Nowej Sarzynie konieczne było przewiezienie elementów kotłów oraz urządzeń z wytwórni kotłów w Sędziszowie i z portu rzecznego w Sandomierzu. Masy ładunków były większe niż dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.Zadaniem ekspertyz było stwierdzenie, czy ładunki ponadnormatywne mogą przejechać przez obiekty mostowe znajdujące się na trasie. Pojazdy składały się z przyczepy Cometto (36 t) z ładunkami o masie od 90 do 140 t, ciągniętej przez ciągnik Faun (24 lub 28 t). Przeanalizowano 20 obiektów mostowych znajdujących się na trasie przejazdu z Nagnajowa do Leżajska i do Nowej Sarzyny. Obiekty miały różną konstrukcję i były wykonane w różnych okresach. Opracowano ekspertyzy wszystkich obiektów. W ramach ekspertyz przeprowadzono analizę obliczeniową obiektów oraz szczegółowe przeglądy. Na tej podstawie wykluczono możliwość przejazdu ładunku przez jeden obiekt, zmniejszono masę najcięższego ładunku i zmieniono część trasy przejazdu.
Na wybranej trasie przeprowadzono 25 przejazdów ładunków. W ramach pracy badano w czasie przejazdu wybrane (najbardziej zagrożone) obiekty, dokonywano oględzin obiektów po każdym przejeździe oraz oceniano możliwość przejazdu dalszych ładunków.
W czasie przejazdów nie stwierdzono żadnych sytuacji awaryjnych, a przeglądy wykazały nieznaczny przyrost zarysowań w kilku obiektach żelbetowych.