IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Transport w erze nowych technologii w Parlamencie Europejskim z udziałem Ewy Zofki PDF Drukuj

5 maja 2016
W Parlamencie Europejskim w Brukseli, 26 kwietnia, odbyło się wysłuchanie publiczne tzw. Public Hearing komitetu Transportu i Turystyki TRAN pod tytułem: „Transport w erze nowych technologii”.
Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa udział w tej sesji, jako panelistka, wzięła Ewa Zofka.


Dyskusja dotyczyła nowatorskich rozwiązań z zakresu opłat za mobilność, automatyki w transporcie oraz ITS. Każdy z  panelistow przedstawiał 7 minutową prezentację kluczowych trendów i zagadnień, zajmujących szczególne miejsce na liście tematów związanych z szeroko rozumianą mobilnością, także w aspekcie finansowym oraz automatyką i autonomiką pojazdów. Ewa Zofka prezentowała temat: „ ITS in Mobility Research Agenda”.

 

Przedstawione zostały wiodące tendencje i technologie badane w ramach projektu FOX i USE-iT, w którym IBDiM jest kierownikiem zadania, takie jak:

  • automatyka i przesył informacji w kontekście multimodalnym,
  • Internet of Things (IoT),
  • nowa mobilność i jej aplikacja dla centrów dowodzenia ruchem drogowym (TMC),
  • bezpieczeństwo cybernetyczne (cyber security).


Końcowa cześć prezentacji koncentrowała się na tematach płatności za mobilność oraz elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (ETC) w Polsce i w Europie,  a także wprowadzenia interoperacyjnego systemu dla pojazdów ciężarowych i osobowych w krajach EU i przepisów prawnych z tym związanych.


Sesja zakończyła się serią pytań do panelistów. Obok Ewy Zofki z IBDiM uczestnikami panelu byli między innymi: prof. Eric Samson z New Castle University, UK; dr Raphael L. Kästli, Dyrekcja Dróg Publicznych, Szwajcaria; dr Stephan Neugebauer, BMW, dr Tom Voege, OECD oraz Claire Depre, DG MOVE, Komisja Europejska.

 

 

Wystąpienie Ewy Zofki  tłumaczone na język polski

Wystąpienie Ewy Zofki w języku angielskim zaczyna się 1:48:27

 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

 
svs-games.com javprice.com