IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Gość z Vilnius Gediminas Technical University PDF Drukuj

24 listopada 2015

Instytut Badawczy Dróg i Mostów  odwiedził dr Audrius Vatikus z Vilnius Gediminas Technical University.  Celem wizyty było omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach Horyzontu 2020 oraz projektów inicjowanych przez CEDR - Europejską Konferencję Dyrektorów ds. Dróg.
Prof. Leszek Rafalski opowiedział o najistotniejszych kierunkach badań IBDiM i realizowanych projektach, także tych z Horyzontu 2020.

 

Gość, będący dyrektorem RRI - Road Research Institute w VGTU, interesował się aparaturą i możliwościami badawczymi Zakładu Technologii Nawierzchni. Planuje on zakup oprzyrządowania do swojego Instytutu. Wyczerpujących informacji na ten temat udzielał prof. Adam Zofka, zastępca kierownika Zakładu Technologii Nawierzchni.


Rozmawiano także o rozszerzeniu współpracy przy wspólnych publikacjach naukowych oraz przyjmowaniu na staże studentów i doktorantów. Obecnie prof. Zofka jest opiekunem naukowym doktorantki z VGTU.


W spotkaniu uczestniczył także dr Andrzej Urbanik, Pełnomocnik Dyrektora ds. Komitetu Zarządzającego Konferencji Transport Research Arena 2016.

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjęcia Edyta Kaniuk