IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

LVIII Techniczne Dni Drogowe PDF Drukuj

23 listopada 2015

Prof. Leszek Rafalski aktywnie uczestniczył w LVIII Technicznych Dniach Drogowych, które odbyły się w dniach 18-20 listopada 2015 w Białymstoku. W pierwszym dniu konferencji dyrektor IBDiM wystąpił z wykładem pt. Kierunki prac badawczych IBDiM w najbliższych latach oraz badania wysadzinowości mieszanek niezwiązanych. Następnie prowadził sesję II – Drogownictwo, oraz sesję IV Trwałość nawierzchni drogowych.

 

Na zakończenie zaprosił zebranych do uczestnictwa w konferencji Transport Research Arena – TRA2016, której IBDiM jest współorganizatorem. Profesor poinformował o głównych zagadnieniach jakie będą na niej poruszane i o rozpoczęciu rejestracji.

Organizatorami LVIII Technicznych Dni Drogowych byli: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.