IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe PDF Drukuj

16 października 2015

W dniach 5-6 października w Lidzbarku Warmińskim odbyło się II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Organizatorami wydarzenia byli: Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.


Wiodącą tematykę Forum stanowiło wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw w budownictwie drogowym. Było to szczególnie istotne ze względu na szacunki GDDKiA, które przewidują że na wybudowanie dróg krajowych ujętych w Programie Budowy na lata 2014-2023 potrzebnych będzie ok. 110 mln ton kruszyw. Niezbędne będzie dopuszczenie do stosowania kruszyw z lokalnych zasobów, zwłaszcza występujących w Polsce północno-wschodniej.

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, jako partner merytoryczny Forum, był silnie reprezentowany.

Referat pt. „Pojazdy przeciążone zagrożeniem dla trwałości nawierzchni drogowych: metody przeciwdziałania”, autorstwa prof. Leszek Rafalskiego i mgr inż. Michała Karkowskiego, przedstawił dyrektor IBDiM.
Dr inż. Zenon Szczepaniak zaprezentował „Mieszanki MCE w budownictwie drogowym”. Następnie dr inż. Cezary Kraszewski omówił tematykę podbudów z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym.

II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe zgromadziło przeszło 120 przedstawicieli administracji drogowej, firm projektowych i wykonawczych, a także producentów kruszyw. Przed obradami w Lidzbarku Warmińskim uczestnicy konferencji byli w Olsztynie gośćmi otwarcia wystawy fotograficznej "Warmia i Mazury - zielone i bezpieczne drogi.

 
mobil porno rokettube porno video porno izle