IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Szkolenie dla pracowników branży drogowo-mostowej z Białorusi PDF Drukuj

28 sierpnia 2015

W Instytucie Badawczy Dróg i Mostów właśnie zakończyło się trzydniowe szkolenie dla młodych drogowców i mostowców z Białorusi. Program kształcenia był bardzo bogaty. Zajęcia rozpoczął prof. Mirosław Graczyk wykładem na temat projektowania nawierzchni betonowych. Następnie prof. Dariusz Sybilski omówił nowoczesne nawierzchnie asfaltowe. Pierwszy dzień zakończyło zwiedzanie Zakładów: Betonu, Technologii Nawierzchni i Diagnostyki Nawierzchni.

W drugim dniu pionowe i poziome oznakowanie dróg wyczerpująco zaprezentował dr inż. Zenon Szczepaniak.

Po swoim referacie na temat osłon przeciwdźwiękowych, mgr inż. Artur Sakowski, pokazał badanie wytrzymałości szklanej tafli do wypełniania ekranów.

Bogatym doświadczeniem na temat budowania przepustów, tuneli, przejść podziemnych dla pieszych, rowerzystów i przejść dla zwierząt podzielił się prof. Adam Wysokowski.

Z-ca dyrektora, Tomasz Kula, swoją prezentację na temat wyposażenia dróg wzbogacił filmami z crash testów. Wzbudziły one wielkie zainteresowanie gości.

W ostatnim dniu pojawiła się także tematyka mostowa. Dr inż. Krzysztof Germaniuk zapoznał słuchaczy ze współczesnymi dylatacjami i ich badaniami.

O historii mostów zgromadzonych w Pontiseum opowiedział prof. Janusz Rymsza.

Na zakończenie dr inż. Tadeusz Suwara przedstawił zasady projektowania rond i skrzyżowań wielopoziomowych.

Następnie uczestnicy szkolenia udali się na wycieczkę techniczną.


 

kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Zdjecia Krzysztof Włodarczyk i Robert Marczuk