IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Akredytacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów PDF Drukuj

20 sierpnia 2015

Dnia 31 lipca 2015 roku Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji nr AC 052 przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów z jednoczesnym przejściem na nową normę akredytacyjną PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.

Potwierdzeniem decyzji są nowe wydania certyfikatu oraz zakresu akredytacji potwierdzające kompetencje Instytutu w zakresie certyfikacji wyrobów i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.

Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 052
Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby