IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Nowe projekty IBDIM realizowane w ramach programu „Horyzont 2020” PDF Drukuj

18 maja 2015
Instytut Badawczy Dróg i Mostów realizuje dwa nowe projekty w ramach programu „Horyzont 2020” . Pierwszym z nich jest FOX – mający na celu stworzenie wydajnej i skutecznej platformy B+R dla transportu intermodalnego.  Priorytetem drugiego projektu USE-IT jest  lepsze zrozumienie wspólnych wyzwań występujących w różnych gałęziach transportu, zmobilizowanie ich przedstawicieli do dialogu oraz wymiany doświadczeń, co w rezultacie doprowadzi do  opracowania wspólnych celów badawczych. Więcej informacji w zakładce PROJEKTY