IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

II spotkanie Komitetu Programowego Konferencji TRA2016 PDF Drukuj

11 marca 2015

II spotkanie Komitetu Programowego Konferencji TRA2016 odbyło się w Brukseli 9 marca 2014.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele gospodarzy 6. edycji konferencji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, współorganizatorzy z Komisji Europejskiej, Europejskiej Konferencji Dyrektorów Dróg - CEDR, Europejskich Platform Technologicznych – ERTRAC, ERRAC, WATERBORNE i ALICE. Swoimi doświadczeniami podzielili się organizatorzy poprzednich edycji: ZAG – 2008, Ljubljana, BRRC  - 2010, Bruksela, IFSTTAR - TRA2014, Paryż.

 


Omówiono aktualne działania Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego. Prof. Adam Zofka, zastępca przewodniczącego Komitetu Programowego, zaprezentował procedurę recenzji streszczeń referatów.

Wiele uwagi poświęcono możliwościom publikacji referatów.
Dyskutowano także nad planami sesji strategicznych i konkursów TRAVISIONS.


Obradom z uwagą przysłuchiwał się przedstawiciel Austria Tech, organizatora TRA2018.
Na zakończenie wyznaczony został termin następnego spotkania Komitetu Programowego.