IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wyróżniony w konkursie „Diamenty Polskiej Infrastruktury” PDF Drukuj

20 lutego 2015

Instytut Badawczy Dróg i Mostów otrzymał wyróżnienie specjalne kategorii Lider Innowacji w konkursie „Diamenty Polskiej Infrastruktury” organizowanym przez Executive Club. Kapituła konkursu uhonorowała  IBDiM za Automatyczny System Ważenia i Monitoringu Pojazdów Ciężkich. Nagrodę odebrał zastępca dyrektora Instytutu, Tomasz Kula.

Poruszające się po drogach przeciążone samochody ciężarowe, o niedopuszczalnym nacisku osi i masie całkowitej powodują silną degradację dróg. Inspektorzy Transportu Drogowego wykazali, że co 3 pojazd ciężarowy jest przeciążony. Wyeliminowanie ich z ruchu przy tradycyjnych metodach kontroli jest niemożliwe. Natomiast zainstalowanie Automatycznego Systemu Ważenia i Monitoringu Pojazdów Ciężkich może być receptą na ten problem.

Opracowane w IBDiM rozwiązanie jest oparte na powiązaniu informacji gromadzonych przy pomocy systemu rozpoznania marki i modelu pojazdu z wagami poszczególnych jego osi dostarczanymi przez listwy czujników preselekcyjnych. Wykorzystano tzw. „metodę pojazdu charakterystycznego” - poszczególne modele pojazdów ciężarowych (szczególnie ciągników siodłowych), niezależnie od obciążenia naczepy, mają stałą wartość nacisku pierwszej osi. Znając tę wartość, jak również znając markę i model pojazdu przejeżdżającego przez wagę preselekcyjną można łatwo sprawdzać poziom jakości ważenia danej stacji i odpowiednio korygować współczynniki kalibracyjne, tak aby zapewnić jak najwyższą dokładność pracy systemu. Przygotowane rozwiązanie posiada bardzo wysoką dokładność pomiarów (błąd pomiaru nie przekracza 1,0 %) masy i obciążenia na oś pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami, co umożliwia wdrożenie tego rozwiązania w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem pojazdów ciężkich.

Technologia dokładnego ważenia pojazdów, opracowana w ramach niniejszego projektu, została wdrożona m.in. w stacjach preselekcyjnego ważenia pojazdów w Bydgoszczy, Włocławku oraz Płocku. W 2015 r. planowane jest także wdrożenie technologii w 2 stacjach preselekcyjnego ważenia pojazdów w Kaliszu (w ramach kontraktu ITS Kalisz realizowanego z dofinansowaniem funduszy UE) oraz w 4 stacjach ważenia pojazdów w Koszalinie
(w ramach kontraktu ITS Koszalin realizowanego z dofinansowaniem funduszy UE).

Obecnie trwa także procedura certyfikacji systemu w Głównym Urzędzie Miar oraz Urzędzie Miar na Słowacji w celu umożliwienia jego dalszego wykorzystania i sprzedaży za granicami Polski.