IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Prof. Barbara Rymsza członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych PDF Drukuj

21 stycznia 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała nowych członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wśród nich w Grupie Nauk Ścisłych i Inżynierskich znalazła się dr hab. inż. Barbara Rymsza.
Od nowego roku w KEJN zasiądzie piętnastu nowych członków.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych to organ opiniodawczo-doradczy ministra. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo- rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych. W wyniku oceny, jednostki naukowe są klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: A+ - poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B - poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz C - poziom niezadowalający. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa cztery lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana piętnastu członków Komitetu.


Nowi członkowie KEJN zostali wyłonieni spośród 174 kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze.


Na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych powołani zostali:


A)  Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych:
1.    dr Dominik Antonowicz
2.    dr hab. Andrzej Betlej
3.    dr hab. Ewa Dahlig-Turek
4.    prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek
5.    dr hab. Katarzyna Paprzycka


B)  Grupa Nauk Ścisłych i Inżynierskich:
1.    dr hab. Krzysztof TadeuszChyży
2.    dr inż. Przemysław Korytkowski
3.    dr hab. inż. Barbara Rymsza
4.    dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska
5.    dr inż. Iwona Szwach


C)  Grupa Nauk o Życiu:
1.    prof. dr hab. Józef Dulak
2.    prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
3.    dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka
4.    prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel  -  Przewodniczący Komitetu


D)  Grupa Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej:
1.    prof. dr kw. II st. Marta Szoka

 

 

 
mobil porno rokettube porno video porno izle