IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Wprowadzenie nowej „Instrukcji utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h Id-16” PDF Drukuj

20 stycznia 2015

W grudniu 2014 r. wprowadzono do stosowania na wszystkich liniach kolejowych zarządzanych przez Spółkę PKP PLK S.A. nową „Instrukcję utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h Id-16”.
Została opracowana przez zespół naukowców z IBDiM w składzie: prof. dr inż. Juliusz Cieśla oraz dr inż. Łukasz Topczewski. Wykorzystano w niej, m. in. wyniki projektu „System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia – MOPMO”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Prace na instrukcją były wieloetapowe i polegały na praktycznym zastosowaniu rezultatów badań prowadzonych w ramach projektu MOPMO oraz szczegółowych konsultacjach opracowanego dokumentu z poszczególnymi Zakładami Linii Kolejowych wchodzących w skład Spółki PKP PLK S.A., a następnie z Urzędem Transportu Kolejowego.

Po przeprowadzeniu szkolenia dla 66 inspektorów mostowych nowa Instrukcja stała się aktem prawnie obowiązującym na wszystkich liniach kolejowych zarządzanych przez Spółkę PKP PLK S.A.

W instrukcji ujednolicono zapisy zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane oraz wprowadzono szczegółowe zakresy przeglądów corocznych oraz pięcioletnich.

Ustalono konieczność przeprowadzania obliczeniowej analizy konstrukcji w przypadku przeglądów pięcioletnich, która musi być oparta na rzeczywistych parametrach konstrukcji.

Z uwzględnieniem wyników projektu „System monitoringu podpór mostowych i ich otoczenia” powstał katalog nowoczesnych metod diagnostyki konstrukcji. Mogą być one stosowane tam, gdzie standardowe metody inspekcji zawodzą.

Dla wygody i na prośbę inżynierów wykonujących przeglądy wprowadzono katalog uszkodzeń kolejowych obiektów inżynieryjnych, obejmujący swoim zakresem elementy wszystkich kolejowych obiektów inżynieryjnych wraz z elementami ich otoczenia takimi jak: strefy przejściowe oraz okolice podpór nurtowych.

Zatwierdzony do stosowania z dniem 14 grudnia 2014 r. Uchwałą Zarządu Spółki PKP PLK S.A. oraz wcześniej zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokument stanowi istotny kamień milowy w rozwoju nowoczesnych metod przeglądów kolejowych obiektów inżynieryjnych w Polsce. Nowa Instrukcja umożliwi podejmowanie ekonomicznie uzasadnionych decyzji o dalszej przydatności użytkowej obiektów.

Instrukcja jest dostępna na stronie

http://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Instrukcja_utrzymania_kolejowych_obiektow_inzynieryjnych_na_liniach_kolejowych_do_predkosci_200_250_km_h_Id-16.pdf

 
svs-games.com javprice.com