Pieszy w ruchu drogowym Drukuj

Pieszy w ruchu drogowym. Studium interdyscyplinarne. Monografia


 


Wydana wspólnie przez dwie współpracujące instytucje, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Politechnikę Śląską, monografia zatytułowana „Pieszy w ruchu drogowym. Studium interdyscyplinarne” jest pracą zbiorową, wyjątkową z uwagi na nietypowy podział zadań twórczych. Autorzy, ujęci w formułę Zespołu, kreowali pod naukową opieką Andrzeja W. Mitasa poszczególne frakcje książki, w trybie roboczym wymieniając uwagi i sugestie. Ścieranie się myśli przedstawicieli świata nauki, badań i wdrożeń, z pogranicza kilku dyscyplin naukowych, z naturalnym dla tego opracowania starannie analizowanym kontekstem formalno-prawnym, umożliwiło kompaktowe przedstawienie bardzo skomplikowanej i wielowątkowej problematyki we właściwej postaci. Pragmatyzm i potrzeba gruntownej eksploracji zagadnienia doprowadziły do wydania książki, która może być zarówno referencyjnym punktem odniesienia dla dalszych badań, ale także stanowi znakomity materiał dydaktyczny dla studentów kierunku Transport.

W monografii przedstawiono wybrane problemy techniczne, skojarzone z zagadnieniem bezpieczeństwa niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Kluczową rolę odgrywa przy tym odpowiednia konstrukcja drogi i jej bezpośredniego otoczenia.

Ważnym i interesująco zaprezentowanym w monografii składnikiem jest komentarz dotyczący krajowego stanu prawnego, jak również konotacji międzynarodowych. Takie podejście umożliwia realne zbliżenie obyczajów sprzyjających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Cennym walorem pracy jest właściwie zademonstrowana analiza SWOT/TOWS, dziś już zupełnie podstawowy, choć niekoniecznie powszechny atrybut właściwego projektowania systemów antropotechnicznych.

Szczególnej uwadze warto polecić rozdział 4. monografii, opisujący warunki techniczne dla elementów infrastruktury w organizacji ruchu na drogach dla przejść dla pieszych.  Wyjątkowość tego rozdziału polega
na wskazaniu praktycznych rozwiązań inżynierskich oraz omówieniu uwarunkowań społeczno-gospodarczych i zmian legislacyjnych, umożliwiających  ich wdrożenie.

Książka stanowi sumarycznie cenny wkład w zrównoważony rozwój dyscypliny transport.

Zespól autorów w składzie:

Marcin Bardzel, Marek Buda, Paweł Gabryel, Adam Jasiński, Agata Jaździk-Osmólska, Aleksander Konior, Leszek Kornalewski, Tomasz Krukowicz, Marcin Miodek, Lucjan Paszkiewicz, Jarosław Schabowski, Aleksander Sobota, Mirosław Sosna, Bronisław Szafarczyk, Zenon Szczepaniak, Zygmunt Użdalewicz.

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów
Cena  60,00 zł netto + 5 % podatek VAT (bez kosztów przesyłki)
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. 22 811 39 99, fax 22 814 50 28; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.