IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

ekonomika

Współpraca międzynarodowa PDF Drukuj

IBDiM prowadzi aktywną współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi oraz zarządzającymi z Unii Europejskiej, biorąc udział w licznych przedsięwzięciach badawczych i normalizacyjnych.
Uczestniczy i koordynuje wiele projektów międzynarodowych takich jak: akcja COST, program EUREKA, projekt CONNECT czy Programy Ramowe Unii Europejskiej. Celem tych działań jest dostosowanie polskiej infrastruktury drogowej do europejskich wymagań technologicznych, środowiskowych i społecznych.

Instytut bierze udział w pracach licznych organizacji międzynarodowych, m.in.: FEHRL - Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych, FERSI - Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, RILEM - Międzynarodowego Stowarzyszenia Laboratoriów Badawczych Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz IABSE - Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji.

IBDiM jest również członkiem Europejskich Platform Technologicznych - ERTRAC i ERRAC.

Eksperci Instytutu czynnie uczestniczą w pracach stowarzyszeń międzynarodowych oraz pełnią ważne funkcje w zarządach prestiżowych organizacji drogowych.