IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Nowy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" już dostępny on-line
There are no translations available.

18 stycznia 2021

Zapraszamy do przeczytania nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (4/2020 Vol. 19).

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

 

Read more...
 
Biała Księga Rozwoju Przemysłu
There are no translations available.

15 stycznia 2021

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje Politykę Przemysłową Polski do 2030 roku, której celem są m.in.: rozwój wytwórczości, poprawa konkurencyjności i uodpornienie gospodarki na kryzysy.

Pierwszym etapem prac jest Biała Księga Polskiego Przemysłu, która powstanie w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Do 31 stycznia 2021 r. można przesyłać uwagi, pomysły i rekomendacje. Formularz jest dostępny na stronie internetowej MRPiT.


 
Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem Diagnostic and Proof Load Tests on Bridges
There are no translations available.

17 grudnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem Diagnostic and Proof Load Tests on Bridges. E-book wydany w wydawnictwie Frontiers in Built Environment, Bridge Engineering zawiera 16 artykułów napisanych przez 61 autorów z całego świata.

Współautorem jednego z artykułów Practical Considerations Regarding Results From Static and Dynamic Load Testing of Bridges jest prof. IBDiM dr hab. inż. Piotr Olaszek.

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych trwają do końca grudnia br.
There are no translations available.

07 grudnia 2020

Chociaż zakończył się cykl webinariów konsultacyjnych, które zorganizował Polski Kongres Drogowy, to konsultacje publiczne nowego systemu przepisów technicznych potrwają do końca grudnia br. W tym czasie można przesyłać uwagi do wszystkich przedstawionych dokumentów na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it i zamieszczać wpisy na Forum Dyskusyjnym. Po zebraniu wszystkich uwag, Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z zespołami autorskimi Wytycznych podejmie decyzję o ich ewentualnym wykorzystaniu.

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 9. Webinarium: Powiązanie wymagań technicznych z technologią BIM
There are no translations available.

25 listopada 2020

Ostatnie webinarium konsultacyjne nowego systemu Wzorców i Standardów będzie poświęcone powiązaniu wymagań technicznych dla dróg publicznych i obiektów mostowych z technologią BIM.

 

Data: 01.12.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja udziału.

 

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury, a opinie o proponowanych rozwiązaniach można wyrazić na Forum Dyskusyjnym lub przesyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 8. Webinarium: Utrzymanie i ochrona antykorozyjna
There are no translations available.

18 listopada 2020

Czwarte webinarium konsultacyjne dotyczące wytycznych dla drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone utrzymaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony antykorozyjnej.

 

Wszystkie opracowania prezentowane podczas tego webinarium powstały w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Dr inż. Agnieszka Królikowska, kierownik Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów, przedstawi wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich.

Danuta Bebłacz, kierownik Zakładu Betonu, omówi wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich.

Prof. IBDiM Marek Mistewicz, kierownik Jednostki Oceny Technicznej w IBDiM, scharakteryzuje wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.

 

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

 

Data: 24.11.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja udziału.

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 7. Webinarium: Wyposażenie techniczne
There are no translations available.

12 listopada 2020

Trzecie webinarium konsultacyjne dotyczące wytycznych dla drogowych obiektów inżynierskich będzie poświęcone wyposażeniu technicznemu oraz urządzeniom obcym na mostach i w tunelach.

Tomasz Gajda, kierownik Zakładu Mostów IBDiM, omówi katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich t.j. łożyska, dylatacje, izolacje, nawierzchnie jezdni i chodników, bariery i balustrady, krawężniki i kapy chodnikowe.

Ponadto zostaną przedstawione Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich. W opracowaniu ujęto zasady ogólne, zasady lokalizowania, zalecane systemy montażu, a także zagadnienia dotyczące uziemienia oraz utrzymania i inspekcji urządzeń obcych.

 

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

 

Data: 17.11.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szczegóły dot. udziału.

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 6. Webinarium: Bezpieczeństwo i ochrona środowiska na obiektach inżynierskich
There are no translations available.

04 listopada 2020

Drugie webinarium konsultacyjne z wytycznymi dla obiektów inżynierskich będzie dotyczyć bezpieczeństwa i ochrony środowiska na obiektach inżynierskich. Szczegółowo zostaną omówione:

- wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich,

- wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli,

- wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich.

 

Z projektami Wytycznych można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

 

Data: 10.11.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szczegóły dot. udziału.

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 5. Webinarium: Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą
There are no translations available.

28 października 2020

Kolejne webinarium rozpoczyna konsultacje nowych Wytycznych Technicznych dotyczących obiektów inżynierskich. W dniu 3 listopada br. przedstawiciele zespołów autorskich zaprezentują podstawowe zagadnienia dla projektowania obiektów:
- projektowanie elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą,
- obliczanie świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych.

Prof. IBDiM Piotr Olaszek przedstawi wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem.

Ponadto szerzej będzie omówiony podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów.

 

Data: 3.11.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szczegóły dot. udziału .

 

Read more...
 
Konsultacje nowych wymagań technicznych - 4. Webinarium: Nawierzchnie i utrzymanie dróg
There are no translations available.

21 października 2020

Tematem 4. webinarium będą nawierzchnie i utrzymanie dróg.

W jego trakcie zostanie omówiony katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych elementów dróg (z podziałem na nawierzchnie podatne i sztywne) oraz wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni. Druga część webinarium będzie poświęcona opracowaniom dotyczącym utrzymania dróg samorządowych. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z remontami nawierzchni. Treść Wytycznych jest dostępna na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Data: 27.10.2020 (wtorek), godz. 10.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja udziału.

 

Read more...
 
Nowy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" już dostępny on-line
There are no translations available.

19 października 2020

Zapraszamy do przeczytania nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (3/2020 Vol. 19).

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 60

TECHNICUS 2018

PATRONAT IBDiM