IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Wydawnictwa
Zespół redakcyjny kwartalnika Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Print
There are no translations available.

Zespół redakcyjny kwartalnika Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej

prof. dr inż. Jan Pachowski - przewodniczący

 

 

dr inż. Wojciech Bańkowski - zastępca przewodniczącego
mgr inż. Jerzy Godek  - redaktor merytoryczny
mgr Justyna Kiljan-Walerzak - sekretarz redakcji
mgr Elżbieta Danielewicz,
mgr inż. Konrad Jabłoński,
inż. Mirosław Kossakowski
mgr inż. Maciej Maliszewski,
mgr inż. Andrzej Rajkowski

 
Spis treści rocznika 2010 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Print
There are no translations available.

Nr 179/2010

Międzynarodowa Konferencja „Drogi Przyjazne Środowisku” ENVIROAD 2009
Opracowanie: Dariusz Sybilski

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Wpływ warunków zimowych na przyspieszenie procesu rozluźnienia (degradacji) warstwy ścieralnej z asfaltu porowatego
Opracowanie dr. Marcina Gajewskiego na podstawie artykułu: M. Huurman, L. Mo, M. F. Woldekidan - „Porous Asphalt raveling in cold weather conditions”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji "Drogi przyjazne środowisku" ENVIROAD 2009

Lepiszcza asfaltowe modyfikowane gumą do nawierzchni podatnych
Opracowanie dr inż. Jana Króla na podstawie artykułu: L. Neutag, U. Zielke, H. J. Beckedahl, K. Johannsen - „Crumb rubber modified binders for flexible pavements”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji "Drogi przyjazne środowisku" ENVIROAD 2009

Materiały drogowe
Pełne możliwości techniczne wykorzystania destruktu asfaltowego
Opracowanie dr. inż. Wojciecha Bańkowskiego na podstawie artykułu: G. Riebesehl,  J. Ch. Arnold - „Unlocking the full technical potential of RAP”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji „Drogi przyjazne środowisku” ENVIROAD 2009

Nowy rodzaj polimeru SBS do poprawy własciwości lepiszcza asfaltowego oraz właściwości nawierzchni drogowej
Opracowanie dr inż. Karola J. Kowalskiego na podstawie artykułu: E. J. Scholten, W. Vonk, J. Korenstra - „Towards green pavements with novel class of SBS polymers for enhanced effectiveness in bitumen and pavement performance” zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji „Drogi przyjazne środowisku” ENVIROAD 2009

Projektowanie dróg i nawierzchni
O metodzie projektowania „cichych” mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem metod mechaniki
Opracowanie dr. Marcina Gajewskiego na podstawie artykułu: M. Huurman, L. Mo, M. F. Woldekidan - „Mechanistic design of silent asphalt mixtures”, zamieszczonego w materiałach z Międzynarodowej Konferencji „Drogi przyjazne środowisku” ENVIROAD 2009

Nr 180/2010

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Mieszanka mineralno-asfaltowa o obniżonej temperaturze
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: F. Olard i C. Le Noan - „Les ENROBÈS À BASSE TEMPÉRATURE”, zamieszczonego w czasopiśmie Routes Roads nr 336-337/2008

Przegląd innowacji dotyczących „drogi zrównoważonej”
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: H. Kabré i P. Lopes Monteiro - „Panorama des innovations pour une „route durable”, zamieszczonego w czasopiśmie RGRA nr 867/2008

Obiekty inżynierskie
Uszczelnianie i ochrona antykorozyjna płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni obciążonych ruchem drogowym
Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: E. J. Vater – „Abdichtung und Korrosionschutz - Brückentafeln und andere Verkehrsflächen”, zamieszczonego w czasopiśmie Strassen- und Tiefbau nr 7-8/2008

Ocena nośności uszkodzonych mostów żelbetowych na podstawie wyników przeglądów obiektów
Opracowanie mgr. inż. Grzegorza Seltenreicha na podstawie artykułu: T. Braml i M.Keuser - „Beurteilung der Tragfähigkeit von geschädigten Stahlbetonbrücken auf der Grundlage der Ergebnisse einer Bauwerksprüfung”, zamieszczonego w czasopiśmie Beton- und Stahlbetonbau nr 5/2009

Ruch drogowy
Jazda po pasie awaryjnym uwalnia autostradę od zatorów
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: M. Wilson -  „Hard shoulder running eases motorway traffic jams”, zamieszczonego w czasopiśmie Highways nr 1/2009

Ochrona środowiska
Ekrany akustyczne i zarządzanie hałasem
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułów: U. Egebjerg - „Noi­se barriers and embankments” i H. Bendtsen - „Good governance regarding noise ma­na­­gement”, zamieszczonych w czasopiśmie Nordic Road and Transport Research nr 3/2008

Nr 181/2010

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe

Taśma uszczelniająca do porowatej nawierzchni asfaltowej
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: G. Gebhards - „Bitumenfugenband für offenporigen Asphalt”, zamieszczonego w czasopiśmie „Straen und Tiefbau” nr 12/2008

Konstrukcja kompozytowa z betonu zbrojonego ciągle na podbudowie asfaltowej (BAC/GB) w Bassens
Opracowanie mgr. inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: L. Dutruch i H. Kabré - „Structure composite en béton armé continu sur grave bitume (BAC/GB)”, zamieszczonego w czasopiśmie RGRA nr 862/2007

Modele zmian szorstkości nawierzchni asfaltowych
Opracowanie mgr. inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: I. Scazziga - ”Verhaltensmodelle für die Griffigkeitsentwicklung”, zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Verkehr nr 11/2008

Zastosowanie georadaru w ocenie strukturalnej nawierzchni
Opracowanie mgr. inż. Jacka Sudyki, mgr. inż. Tomasza Mechowskiego i mgr. inż. Przemysława Harasima na postawie artykułu: L. F. Walubita, T. Scullion, J. Leidy i W. Liu - “Application of the Ground Penetrating Radar (GPR) to perpetual pavements” zamieszczonego w czasopiśmie Road Materials and Pavement Design nr 2/2009 oraz raportu T. Scullion „Perpetual pavements in Texas: state of the practice” opublikowanego przez Texas Transportation Institute (http://tti.tamu.edu/documents/0-4822-1.pdf)

Obiekty inżynierskie
Mosty autostradowe z wadliwymi barierami ochronnymi. Niebezpieczeństwo przerwania barier przez samochody ciężarowe
Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: H. A. Gülich - „Autobahnbrücken mit mangelhaften Schutzplanken. Zur Gefahr von Lkw-Durchbrüchen”, zamieszczonego w czasopiśmie Bautechnik nr 5/2009

Projektowanie i badania pochyłych zastrzałów używanych w celu poszerzenia płyty pomostu
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: P. Menétrey i E. Brühwiler - „Design and Experimental Investigation of the Joints of Inclined Struts for the Widening of Bridge Deck Slabs”, zamieszczonego w czasopiśmie Structural Engineering International nr 4/2008

Nr 182/2010

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Konstrukcje oporowe dużej wysokości w ciągu drogi ekspresowej w Dakarze. Zastosowanie technik: systemu TERRAMESH i geosiatek
Opracowanie mgr inż. Edwarda Zabawy na podstawie artykułu: M. Courtaud, A. Toure i G. Senac - „Soutenements de grande hauteur sur une voie express a Dakar. Techniques Terramesh System et geogrilles”, zamieszczonego w czasopiśmie Travaux nr 863/2009

Technologia SAMI jako oszczędna przebudowa nawierzchni betonowych
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: D. Groβhans i A. Tschierschke - „Höhesparende Überbauung von Betonstraβen mit Hilfe der SAMI-Bauweise” zamieszczonego w czasopiśmie Strae und Autobahn nr 3/2008

Obiekty inżynierskie
Mosty o pomostach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK) - nowy most drogowy we Friedbergu (Hesja)
Opracowanie mgr. inż. Grzegorza Seltenreicha na podstawie artykułu: J. Knippers, E. Pelke, M. Gabler i D. Berger - „Brücken mit Fahrbahnen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) - Neue Straenbrücke in Friedberg (Hessen)”, zamieszczonego w czasopiśmie Stahlbau nr 7/2009

Betonowe bariery ochronne na obiektach mostowych
Opracowanie mgr. inż. Grzegorza Seltenreicha na podstawie artykułu: U. Sasse - „Schutzsysteme für Brückenbauwerke”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβen-und Tiefbau nr 3/2010
Ruch drogowy

Dekada sukcesu bezpieczeństwa w strefach robót drogowych
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: T. Scriba - „A decade of safety success”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr March-April/2010

Różne
Wzmocnienie terenu osuwiska za pomocą opon
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: T. Dubreucq i N. Pezas - „Confortement d'un glissement de terrain important par la technique du pneu-sol”, zamieszczonego w czasopiśmie Travaux nr 859/2009

 
Spis treści rocznika 2009 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Print
There are no translations available.

Nr 175/2009

Podłoża gruntowe, ich stabilizacja i podbudowa nawierzchni
10 lat obserwacji odkształceń budowli z gruntu zbrojonego geosyntetykami
Opracowanie dr. inż. Bolesława Kłosińskiego na podstawie artykułu: A. Herold - „10 Jahre Verformungbeobachtungen an KBE-Bauwerken – Ist die Dehnsteifigkeit der Geokunststoffe der Schlüssel zur korrekten Prognose des Verformungsverhaltens von KBE-Stützbauwerken?“, zamieszczonego w czasopiśmie Geotechnik nr 2/2007

Obiekty inżynierskie
Dopuszczalne naprężenia rozciągające w środnikach kablobetonowych mostów segmentowych
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: Ayman M. Okeil - „Allowable Tensile Stress for Webs of Prestressed Segmental Concrete Bridges”, zamieszczonego w czasopiśmie ACI Structural Journal nr lipiec-sierpień 2006

Optymalizacja stanu technicznego oraz niezawodności w czasie eksploatacji zużywających się budowli na przykładzie mostów
Opracowanie mgr. inż. Stefana Rewińskiego na podstawie artykułu: A. Petcherdchoo, L. A. C. Neves, D. M. Frangopol - „Optimizing Lifetime Condition and Reliability of Deteriorating Structures with Emphasis on Bridges”, zamieszczonego w czasopiśmie Journal of Structural Engineering nr 4/2008

Mechanizacja i organizacja robót drogowych
Ciche ścianki szczelne
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: „Clean sheets”, zamieszczonego w czasopiśmie Ground Engineering  nr 5/2007

Ochrona środowiska
Tam, gdzie dzikie zwierzęta spotykają drogę
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: A. Levy - „Where the Wildlife Meets the Road”,  zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr maj-czerwiec 2005

Różne
Kierowcy w podeszłym wieku na skrzyżowaniach dróg
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: D. A. Morena, W. S. Wainwright i F. Ranck pt. „Older Drivers at a Crossroads”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr styczeń-luty 2007

Nr 176/2009

Obiekty inżynierskie
Badania przepustów bez sztucznego dna
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: K. Kerenyi i J. Pagán-Ortiz - „Testing Bottomless Culverts”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr maj-czerwiec 2007

Budowa dwóch kładek dla pieszych i ścieżek rowerowych w Dortmundzie
Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu W. Sobek i S. Engelsmann - „Neubau von zwei Fuβ- und Radwegbrücken in Dortmund”, zamieszczonego w czasopiśmie Bautechnik nr 10/2007

Uszczelnianie pomostów betonowych - żywice epoksydowe jako element wiążący między betonem a warstwą uszczelniającą

Opracowanie mgr. inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: A. Tölle - „Abdichtung von Betonbrücken”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβen-und Tiefbau nr 5/2008

Sposób na szybszą budowę mostów
Opracowanie mgr. inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: J. Kollegger, S. Blail - „Making savings”, zamieszczonego w czasopiśmie Bridge nr 51/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Dobre właściwości powierzchniowe nawierzchni warunkiem bezpiecznej jazdy
Opracowanie mgr. Józefa Marka Wiśniewskiego na podstawie artykułu: A. Jacot -- „Gute Oberflächeneigenschaften für sichere Fahreigenschaften”, zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Verkehr nr 11/2006

Oczyszczanie nawierzchni drenujących wykonanych z asfaltu porowatego
Opracowanie mgr. inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: Ch. Angst i F. Beltzung - „Reinigung von offenporigen Belägen”, zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Verkehr nr 7/8 2008

Różne
Metoda oceny stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniach w miastach
Opracowanie dr. inż. Jacka Malaska na podstawie artykułu: A. H. Do, D. Carter, C. Zegeer, W. Hunter - „Scoring Intersection Safety”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr marzec/kwiecień 2008

Nr 177/2009

Materiały drogowe
Moduł zespolony lepiszczy asfaltowych

Opracowanie mgr. inż. Krzysztofa Mirskiego na podstawie artykułu: B. Eckman, D. Chabert, O. Moglia, S. Largeaud, P. Descroix, E. Chailleux, V. Mouillet, H. Soenen, A. Perez Lepe, S. Nigen-Chaidron, L. Champion-Lapalu - „Module complexe des liants bitumineux”, zamieszczonego w czasopiśmie Routes nr 866/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Uczenie się od dróg - asfalt porowaty
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: V. Kirsch i O. Ripke - „Lernen von den Strassen - Offenporige Asphalte”, zamieszczonego w materiałach konferencyjnych „Ashaltstrassentagung 2007” (FGSF A 38)

„Ciche” warstwy ścieralne z SMA
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: K. Gärtner, K. Graf, D. Meyer i S. Scheuer - „Lärmtechnisch optimierte Splittmastixasphaltdeckschichten”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβe und Autobahn nr 12/2006

Obiekty inżynierskie
Budowa kładki nad jeziorem URFT w Parku Narodowym EIFEL (RFN)
Opracowanie mgr inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: L. Cornelissen -  „Neubau der Urftseebrücke im Nationalpark Eifel”, zamieszczonego w czasopiśmie Stahlbau nr 6/2008

Różne
Wysoki poziom techniczny zimowego utrzymania dróg w Europie
Opracowanie mgr. inż. Stanisława Michalskiego na podstawie artykułu:   H. Hanke - „Winterdienst auf hohem technischen Niveau in Europa. Eine Bestandsaufnahme anlässlich der COST-Winterdienst-Konferenz im deutschen Bad Schandau”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβe und Autobahn nr 8/2008

Nr 178/2009

Podłoża gruntowe, ich stabilizacja i podbudowa nawierzchni
Wyniki międzylaboratoryjnych badań absorpcji błękitu metylenowego przez grunt lub materiał skalny
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: R. Schreiber i I. Laissy - „Campagne d’essais inter-laboratoires mesure de la capacité d’absorption de bleu de méthylène d’un sol ou d’un matériau rocheux selon la norme NF P 94 068”,  zamieszczonego w czasopiśmie Routes nr 865/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Rolling wheel deflectometer: szybki mobilny ugięciomierz RWD - cenne urządzenie pomiarowe dla zarządcy dróg
Opracowanie Kamila Buconia na podstawie artykułu: „Rolling Wheel Deflectometer: A High-Speed Deflection Device to Improve Asset Management”, zamieszczonego na stronie internetowej www.tfhrc.gov   w maju 2008

Bezpieczna podróż przez Strelasund
Opracowanie mgr inż. Hanny K. Walęckiej na podstawie artykułu: T. Reschke - „Sichere Fahrt über den Strelasund”, zamieszczonego w czasopiśmie „Straβen und Tiefbau” nr 3/2008

Obiekty inżynierskie
Naprawa betonowych płyt pomostów mostów z użyciem zaprawy PCC-I w dostosowaniu do techniki mieszania silosowego wg ZTV-ING
Opracowanie mgr inż. Janusza Majerowicza na podstawie artykułu: A. Tölle - „Reprofilierung von Betonfahrbahntafeln - Einsatz von PCC-I-Mörteln mit Silomischtechnik nach den ZTV-ING”, zamieszczonego w czasopiśmie Straβen und Tiefbau nr 7-8/2008

Metoda równoległego podnoszenia w budowie obiektów mostowych
Opracowanie mgr inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: J. Kollegger i S. Blail - „Balanced lift method for bridge construction", zamieszczonego w czasopiśmie „Structural Engineering International” nr 3/2008

Projektowanie dróg i nawierzchni
Nowe wytyczne projektowania ulic RASt 06 - proces powstawania i struktura
Opracowanie mgr inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: R. Baier - pt. „Die neuen Richtlinien für die Anlage von Stadtstrassen RASt 06”,  zamieszczonego w czasopiśmie Strasse und Autobahn nr 9/2007

Ochrona środowiska
Powiązanie planowania dróg i zagadnień środowiskowych. Sposób na usprawnienie i organizowanie działań
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: G. Barberio, R. Barolsky, M. Culp i R. Ritter - „PEL - A Path to Streamlining and Stewardship”, zamieszczonego w czasopiśmie Public Roads nr marzec-kwiecień 2008 r.

 
Spis treści rocznika 2008 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Print
There are no translations available.


Nr 174/2008

Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Przedwczesne uszkodzenia asfaltowych warstw ścieralnych na przedwiośniu
Opracowanie mgr inż. Bronisława Walata na podstawie artykułu: V. Mauduit, C . Mauduit,N . Vulcano-Greullet, N . Coulon - „Dégradations précoces des couches de roulement bitumineuses à la sortie des hivers”, zamieszczonego w czasopiśmie RGRA nr 859/2007

Spękania w nawierzchniach z betonu cementowego spowodowane alkaliami
Opracowanie mgr inż. Marka Danowskiego na podstawie artykułu: R. Breitenbücher -„Besonderheiten bei Alkali-Kieselsäure-Reaktionen in Betonfahrbahndecken”, zamieszczonego w czasopiśmie Beton - und Stahlbetonbau nr 8/2007

Obiekty inżynierskie
Nowe spojrzenie na projektowanie mostów
Opracowanie mgr inż. Bogusława Markockiego na podstawie artykułu: Man-Chung Tang, P.E., Hon. M. ASCE - „Rethinking Bridge Design: A New Configuration”, zamieszczonego w czasopiśmie Civil Engineering ASCE nr 7/2007

Ekonomika drogowa
Ocena przekroczenia kosztów przy układaniu nawierzchni asfaltowych metodami kontroli statycznej procesu technologicznego
Opracowanie mgr inż. Moniki Zapaśnik na podstawie artykułu: K. Nassar, W. Nassara i M. Hegab - „Evaluating Cost Overruns of Asphalt Paving Project Using Statistical Process Control Methods”, zamieszczonego w Journal of Construction Engineering and Management nr 11/2005

Mechanizacja i organizacja robót drogowych
Aspekty produktywności przebudowy miejskiej autostrady w sposób przyspieszony
Opracowanie inż. Mirosława Kossakowskiego na podstawie artykułu: Eul-Bum Lee, Hojung Lee i C. W. Ibbs. - „Productivity Aspects of Urban Freeway Rehabilitation with Accelerated Construction”, opublikowanego w czasopiśmie Journal of Construction Engineering and Management nr 10/2007

Ochrona środowiska

Mieszanki mineralno-asfaltowe z dodatkiem syntetycznego zeolitu
Opracowania Damiana Łokaja na podstawie artykułu: W. Barthel, J.-P. Marchand, M. von Devivere - „Warm asphalt mixes by adding a synthetic Zeolite”, zamieszczonego w materiałach kongresowych „3rd Eurasphalt & Eurobitume Congress Vienna 2004”

 
Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zakończył wydawanie kwartalnika „Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej”. Ostatni zeszyt z tej serii – nr 184 – ukazał się w 2011 r.

Jednocześnie informujemy, że archiwalne zeszyty wydawnictwa można kupić w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1, tel. 22 811 39 99; 22 39 00 135, fax. 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3