IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Sprzedaż wydawnictw PDF Print

There are no translations available.

ROADS AND BRIDGES - DROGI I MOSTY

Recenzowany, dwujęzyczny angielsko-polski kwartalnik naukowy, wydawany od 2002 r.
"e-publikacja", dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej.

 

W sprzedaży znajdują się następujące publikacje:

 

Lp. TYTUŁ WYDAWNICTWA
Cena zawiera 5% podatek VAT (bez kosztów wysyłki) Zamów on-line
1 ZASTOSOWANIE MIKROFAL PODCZAS WYKONYWANIA I NAPRAWY NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - 2020
84,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
2 BEZPIECZNE I TRWAŁE NAWIERZCHNIE DRÓG ROWEROWYCH – 2020 84,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3
EFEKTYWNOŚĆ PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT NA DROGACH PUBLICZNYCH W POLSCE - 2019 52,50 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
4
INNOWACYJNY TRANSPORT W EKOMIEŚCIE - 2019 84,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
5
PROAKTYWNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ   -   2019 84,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
6
CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI W KONSTRUKCJACH NAWIERZCHNI DROGOWYCH - 2019
84,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
7

DAWNY MOST PRZEZ WISŁĘ W WYSZOGRODZIE/ THE OLD BRIDGE OVER THE VISTULA IN WYSZOGRÓD  –  2016

126,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
8

ŚRODKI ADHEZYJNE DO NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH  - 2016

84,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
9
NOWOCZESNE KONSTRUKCJE STALOWYCH I BETONOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH  - 2016 63,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10
WSPÓŁCZESNE ŁOŻYSKA MOSTOWE – TEORIA, PROJEKTOWANIE, BADANIA  - 2016 84, 00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11

CYFROWE METODY POMIAROWE W ZASTOSOWANIU DO BADAŃ MOSTÓW - 2015
105,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

12

VADEMECUM POZIOMEGO OZNAKOWANIA DRÓG - 2015  
84,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

13
PIĘKNO MOSTÓW. BEAUTY OF BRIDGES - 2014 105,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

14

METODY NAPRAWY I ZABEZPIECZANIA BETONOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH - 2014 63,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

15

VADEMECUM KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH - 2013 84,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

16

XVII-WIECZNE MOSTY PRZEZ ŚRODKOWO-DOLNĄ WISŁĘ W ŚWIETLE IKONOGRAFII, KARTOGRAFII I ŹRÓDEŁ PISANYCH -2012 105,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

17

KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKCJI MOSTOWYCH ZE STALI HPS, W TYM STALI TRUDNO RDZEWIEJĄCYCH, W ASPEKCIE ICH TRWAŁOŚCI - 2012 84,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

18
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MOSTOWYCH KOMPOZYTAMI POLIMEROWYMI - 2012 105,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

19 EKSPLOATACJA DRÓG - 2011 252,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20
WT-3 KATIONOWE EMULSJE ASFALTOWE NA DROGACH PUBLICZNYCH 2009 31,50 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
21
ZAWIESINY TWARDNIEJĄCE - 2009 105,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

22 ZALECENIA DOTYCZĄCE DOBORU MOSTOWYCH URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH ORAZ ICH WBUDOWYWANIA I ODBIORU - 2007 42,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

23 WYTYCZNE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG - 2006 63,00

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
24
ZALECENIA DOTYCZĄCE ŁOŻYSKOWANIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH ORAZ KONTROLI ŁOŻYSK PODCZAS EKSPLOATACJI - 2005 52,50 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
25

WZMACNIANIE MOSTÓW PRZEZ DOKLEJANIE ELEMENTÓW - 2005

26,25 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
26 WYTYCZNE WZMACNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE DROGOWYM - 2002 63,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
27
ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE MOSTOWYM NOWYCH GATUNKÓW I ASORTYMENTÓW STALI – 2002 42,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
28 VADEMECUM BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I ODNOWY DROGOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH – komplet 42 zeszyty tematyczne 441,00 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
29 VADEMECUM BUDOWY I UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH – Seria „S”, zesz. 48 – 1998 52,50 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Dokumenty do pobrania:

 

Ponadto IBDiM prowadzi sprzedaż serii wydawniczych:

 

SERIA "S" - STUDIA I MATERIAŁY

SERIA "I" - INFORMACJE I INSTRUKCJE

 

 

Uwaga: Istnieje możliwość zakupu zeszytów archiwalnych kwartalnika "Drogi i Mosty", "Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej", "Biuletynu Informacyjnego Drogownictwa".
Na zamówienie sporządzamy także odbitki kserograficzne z w/wym. czasopism.

 

„Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej”

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zakończył wydawanie kwartalnika „Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej”. Ostatni zeszyt z tej serii – nr 184 – ukazał się w 2011 r.
Jednocześnie informujemy, że archiwalne zeszyty wydawnictwa można kupić w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1, tel. 22 811 39 99; 22 39 00 135, fax. 22 814 50 28; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Spis treści: