IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Nowości Wydawnicze
XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę PDF Print
There are no translations available.

Marek Mistewicz

XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 71), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Marka Mistewicza pt. „XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych”.

Książka charakteryzuje mosty przez środkowo-dolną Wisłę, w jej delcie oraz w widłach Wisły i Sanu, użytkowane w XVII wieku. Omówiono w niej licznie zachowane źródła kartograficzne i ikonograficzne, miedzioryty i rysunki z epoki oraz relacje pisane, a także traktaty architektoniczne i dzieła teoretyczne „architectura militaris”, dotyczące dróg i mostów. Na podstawie znakomitego zbioru źródeł dokonano szczegółowej analizy XVII-wiecznych konstrukcji mostów i rozwiązań technicznych stosowanych przy ich modernizacji. Zidentyfikowano 15 mostów stałych na drewnianych podporach i 25 mostów pływających zbudowanych blisko miast i fortec, w szczególności podczas wojen Polski ze Szwecją.

Read more...
 
Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących, w aspekcie ich trwałości PDF Print
There are no translations available.

W serii „S” Studia i Materiały (zeszyt 69) wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów została opublikowana monografia  Tomasza Wierzbickiego pt. „Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących, w aspekcie ich trwałości”.


Autor próbuje w swojej pracy, która powstała na podstawie jego rozprawy doktorskiej, rozwiać istniejące wątpliwości i fałszywe sądy na temat zastosowania stali trudno rdzewiejącej w konstrukcjach mostowych. Zdaniem autora, zastosowanie tych stali w krajowych konstrukcjach mostowych jest zdecydowanie niewystarczające.
Materiał ten uważany jest za nietrwały i trudny w utrzymaniu, mimo że jest on powszechnie stosowany w zagranicznych konstrukcjach mostowych, także w krajach o warunkach klimatycznych zbliżonych do warunków polskich. Co ciekawsze, stosowany jest również w krajach bogatych (np. Niemcy, USA, Japonia), które w swojej polityce gospodarczej dużą wagę przywiązują do ochrony środowiska.

Read more...
 
Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej PDF Print
There are no translations available.

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 70) wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów została opublikowana monografia  Agnieszki Łukasiewicz pt. „Interesariusze w przedsięwzięciach infrastruktury drogowej i kolejowej”.

Wydawnictwo stanowi podręcznik dobrych praktyk postępowania dla zarządzających projektami infrastrukturalnymi. Ujęto w nim wiele przykładów realizacji przedsięwzięć drogowych i kolejowych, w czasie których zastosowano innowacyjne metody organizacji i zarządzania projektem z uwzględnieniem
komunikacji z interesariuszami i ich udziału w kształtowaniu zakresu rzeczowego tych przedsięwzięć. Zarządzanie relacjami z interesariuszami jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, rozwiniętą w Europie Zachodniej w latach dziewięćdziesiątych.

Read more...
 
Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi PDF Print
There are no translations available.

Marek Łagoda
Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi

W serii Studia z zakresu inżynierii wydawanej przez Polską Akademię Nauk została opublikowana monografia pt. Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi, wydana przy współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autorem monografii jest prof. Marek Łagoda z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Autor przedstawia na podstawie wyników badań własnych oraz innych badaczy możliwości i metody wzmacniania konstrukcji mostowych z zastosowaniem materiałów kompozytowych FRP. Przedstawia analizę teoretyczną skoncentrowaną na określeniu stanu odkształceń i naprężeń w skleinie oraz umożliwiającą, co jest ważne dla praktyki inżynierskiej, rozpoznanie poziomu sił wewnętrznych w elementach wzmacnianych i wzmacniających. Opisuje metody projektowania podnoszenia nośności na zginanie, ściskanie i ścinanie konstrukcji z betonu, stali, drewna i murowanych. Wszystkie przedstawione technologie wzmacniania zostały potwierdzone doświadczeniami praktycznymi.

Monografia jest przeznaczona dla osób zajmujących się wzmacnianiem mostów lub podobnych konstrukcji budowlanych, uczestników procesu projektowania i wykonywania przebudowy i wzmacniania konstrukcji z zastosowaniem kompozytów FRP oraz studentów wyższych uczelni z kierunku budownictwo.
Monografia pt. Wzmacnianie konstrukcji mostowych kompozytami polimerowymi jest rozpowszechniana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

 

Zamówienia na publikację można składać w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

tel. 22 39 00 135, fax 22 814 50 28;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011 PDF Print
There are no translations available.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał w Serii "I" Informacje, Instrukcje, zeszyt nr 83 pt. "Warunki Techniczne - Znaki drogowe o zmiennej treści ZZT-2011", której autorami są: Leszek Kornalewski, Zenon Szczepaniak i Andrzej W. Mitas.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne (WT) dla znaków o zmiennej treści (ZZT). Komunikat przekazywany uczestnikom ruchu wyświetlany jest na nich z użyciem diod LED (ang. light-emitting diode). Znaki te nazywane są znakami o zmiennej treści o rysunku nieciągłym. Niekiedy w literaturze technicznej, także w normach, na określenie takich znaków używany jest skrót VMS (Variable Message Signs).

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 4 of 6
svs-games.com javprice.com