KONTAKT Print

There are no translations available.

Zamówienia na wydawnictwa można przesłać pocztą, mailem, faksem lub poprzez formularz na niniejszej stronie. Forma płatności – wystawiamy fakturę przelewową z 14-dniowym terminem płatności. W zamówieniu  prosimy podać dane do faktury: prywatne lub firmowe.

Sprzedaż wydawnictw:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Dział Wydawnictw i Informacji
Alina Księżopolska-Skrzypkowska
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel. (22) 390-00-134, fax (22) 814-50-28
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it