Spis treści rocznika 2011 - Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej Print

There are no translations available.

SPIS TREŚCI nr 183/2011
Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Cienki beton przyklejany na autostradzie A9 - oprac. Bronisław Walat
Określenie odchyłek w składzie mieszanek mineralno-asfaltowych w stosunku do założeń - oprac. Marek Danowski
Obiekty inżynierskie
Geotermiczny most w okolicy Berkenthin - oprac. Grzegorz Seltenreich
Beton z włóknami do wykonywania kap mostowych - zastosowanie pilotażowe - oprac. Grzegorz Seltenreich
Obliczenia płyt wspornikowych mostów betonowych według nowych europejskich wytycznych - oprac. Grzegorz Seltenreich
Szwajcarskie wytyczne dla konstrukcyjnych detali obiektów mostowych odnoszących się do krawędzi obiektu i pasa dzielącego - oprac. Janusz Majerowicz
Projektowanie dróg i nawierzchni
Umiejętności użytkowników dróg i ich zachowanie się na drodze są podstawą do projektowania przyjaznych dróg - oprac. Mirosław Kossakowski
Różne
Uważać na pieszych seniorów - oprac. Mirosław Kossakowski

SPIS TREŚCI nr 184/2011
Podłoża gruntowe, ich stabilizacja i podbudowa nawierzchni
Ocena przydatności metody dynamicznej (FDVK) do kontroli zagęszczenia gruntów - oprac. Marek Danowski
Nawierzchnie drogowe i lotniskowe
Nowoczesne pojazdy czyszczące do nawierzchni porowatych - oprac. Artur Kostrzewa
Nawierzchnie porowate w technologii kompaktasfalt - oprac. Artur Kostrzewa
Obiekty inżynierskie
Drogowe obiekty inżynierskie a ciężki ruch drogowy w RFN - problem przydatności do użytkowania istniejących obiektów - oprac. Janusz Majerowicz
Innowacyjne, prefabrykowane mosty kompozytowe - oprac. Bogusław Markocki
Utrzymanie dróg
Problemy z zimowym utrzymaniem nawierzchni wykonanych z asfaltu porowatego na przykładzie Holandii - oprac. Joanna Gorol