IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

International Cooperation
COST 358 PDF Print
There are no translations available.

Pedestrians’ Quality Needs (PQN)- Rozwiązania jakościowe dla pieszych

Celem projektu była analiza potrzeb pieszych i opracowanie na jej podstawie wytycznych dla pełniejszego uwzględniania w praktyce projektowej zagadnień ruchu pieszego.
IBDiM skoncentrował się na realizacji 3 zadań badawczych: „Mobilność i bezpieczeństwo pieszych”,  w ramach którego zanalizowano stan bezpieczeństwa pieszych w Polsce w porównaniu z UE, opracowano trendy zmian mobilności mieszkańców miast polskich oraz ustalono preferencje mieszkańców miast odnośnie zachowań komunikacyjnych i sposobów dokonywania podroży różnymi środkami transportu. W ramach zadania 2 „Metoda oceny pieszej dostępności przystanków” opracowano następujące zagadnienia: potrzeby pieszych poruszających się na terenach zurbanizowanych, ars uwzględniania tych potrzeb w dokumentach planistycznych i ustalono metodę oceny dostępności i atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej. Efektem zadania 3 „Audyt ciągów pieszych na terenach zurbanizowanych” była ocena pornmobilestopnia uwzględniania potrzeb pieszych w obowiązujących w Polsce aktach prawnych, opracowano wytyczne do oceny projektów urbanistycznych i transportowych w zakresie prawidłowości uwzględniania potrzeb pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych, ustalono procedury audytu chodników i ciągów pieszych, wykonywanego dla poszczególnych faz projektowania i podczas eksploatacji odcinków infrastruktury drogowej.

Więcej informacji: dr inż. Jacek Malasek
tel. 22 39 00 202
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
COST 356 PDF Print
There are no translations available.

Towards the definition of a measurable pornmobile.onlineenvironmentally sustainable transport EST / Zdefiniowanie środowiskowo mierzalnego zrównoważonego transportu

Cele:
• określenie zagregowanych wskaźników określających wpływ transportu na środowisko, oraz integracja tych wskaźników z procesami decyzyjnymi,
• utworzenie sieci europejskich jednostek badawczych i naukowych zajmujących się EST.

 
COST 804 PDF Print
There are no translations available.


COST TU0804 SHANTI – Survey Harmonisation with New Technologies Improvement
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach podróży oraz analiza zbiorów danych o ruchu pod kątem harmonizacji badań na poziomie europejskim, uwzględniająca charakterystykę użytkowników infrastruktury transportowej.

Badania dotyczące kierunków przemieszczania ludzi i towarów są podstawą do rozwoju polityki transportowej oraz mają wpływ na działania promujące bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu. Aby wspierać podejmowanie decyzji dotyczących transportu, opracowano w ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele narzędzi zbierania danych o krajowym lub regionalnym charakterze. Rośnie zatem potrzeba stosowania szerokiego spektrum wskaźników na poziomie ponadregionalnym/międzynarodowym, opisujących spójnie zachowania populacji.
Polska, na tle krajów Europy Zachodniej stanowi jeden z największych obszarów nieposiadających szczegółowych danych statystycznych dotyczących transportu. Wykonywane od 1965 pornmobile.onlineroku generalne badania ruchu (co 5 lat) dostarczają znacznie mniejszego zakresu danych, niż od lat pozyskiwane w Europie. Projekt ma na celu znalezienie zastosowania dla nowoczesnych technologii, takich jak GPS, GPRS, RDS w badaniu podróży.

Więcej informacji:
mgr Agnieszka Łukasiewicz - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
PERSUADE PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
Re-road PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 14
svs-games.com javprice.com