IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

International Cooperation
CiDro PDF Print
There are no translations available.

Innowacyjna technologia nawierzchni drogowych o obniżonej emisji hałasu

Rozwiązaniem materiałowo-technologicznym proponowanym w projekcie  CiDro jest wdrożenie nawierzchni drogowej o obniżonej emisji akustycznej przez opracowanie nowego produktu w postaci mieszanki mineralno asfaltowej (MMA) o wysokiej zawartości wolnych przestrzeni. Dzięki wdrożeniu proponowanego rozwiązania, możliwe będzie obniżenie hałasu emitowanego przez poruszające się samochody od 3 do 8 dB.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A, Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zakład Technologii Nawierzchni.

Czas trwania: 01.05.2010 - 30.04.2015

Więcej informacji: dr inż. Wojciech Bańkowski, e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
IniTech PDF Print
There are no translations available.

 

Read more...
 
INCRIS PDF Print
There are no translations available.

 


Improving International Cooperation and R&D Road Infrastructure Strategy for Ukraine / Udoskonalenie Współpracy Międzynarodowej oraz Strategia Rozwoju Infrastruktury Drogowej dla Ukrainy

INCRIS to projekt typu Akcja Koordynująca i Wspierająca (Coordination and Support Action - CSA), realizowany w ramach  7 Programu Ramowego „Możliwości” (konkurs FP7-INCO-2011-6). Realizowany jest w latach 2011-2014. Jego celem jest pomoc Ukraińskiemu Instytutowi Badawczemu Dróg (DNDI – Shulgin State Road Research Institute) w nawiązaniu efektywnej współpracy z europejskimi ośrodkami badawczymi. W jego ramach planowane jest opracowanie strategii rozwoju infrastruktury drogowej dla Ukrainy oraz zorganizowane szkoleń i kursów menadżerskich dla potencjalnych uczestników innych projektów realizowanych w ramach 7PR UE.

Kolejnym zadaniem jest wsparcie uczestnictwa ukraińskich naukowców w konferencjach i seminariach międzynarodowych.

Partnerzy:

DNDI – Shulgin State Road Research Institute, Ukraina (koordynator)

FEHRL - Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), Belgia

IBDiM – Instytut Badawczy Dróg I Mostów, Polska

VTI – Swedish National Road and Transport Research Institute, Szwecja

KTI – Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd., Węgry

 

Czas trwania: 1.12.2011 - 31.05.2014

 

Więcej informacji:

Monika Kowalska-Sudyka, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Agnieszka Łukasiewicz, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Inicjatywa Technologiczna I PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
Projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych PDF Print
There are no translations available.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 14
svs-games.com javprice.com