IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

International Cooperation
Konkurs ofert na dostawę kamery do badań szybkozmiennych parametrów ruchu (bariera - uderzający pojazd) PDF Print
There are no translations available.

Konkurs ofert na dostawę kamery do badań szybkozmiennych parametrów ruchu (bariera - uderzający pojazd).

załączniki:

Zapytanie ofertowe

Oferta 1

Oferta 2

Wybór oferty najkorzystniejszej

 
Usługa dostawy pojazdów testowych używanych w badaniach zderzeniowych (ZP-17) PDF Print
There are no translations available.

Usługa dostawy pojazdów testowych używanych w badaniach zderzeniowych (ZP-17)

załączniki:
ZNIZWR
Zaproszenie do negocjacji
Protokół z negocjacji

 
Archiwum zamówień publicznych PDF Print
There are no translations available.

 
Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego PDF Print
There are no translations available.

 

Nowa generacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Nr projektu: POIG.01.03.01-14-093/12
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet nr 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii , Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe"

 

Lider konsorcjum
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, podlegający Ministerstwu Infrastruktury, jest od wielu lat wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury drogowej komunikacyjnej.

Swoimi pracami naukowymi, wdrożeniowymi , ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów oraz pomaga wprowadzać racjonalne  systemy zarządzania siecią drogową. Rozpoznaje ponadto stan istniejących dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi.

IBDiM tworzy i wdraża nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponuje akredytowanymi laboratoriami badawczymi i certyfikuje wyroby stosowane w budownictwie komunikacyjnym.

Prowadzi też bardzo aktywną współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz działa w wielu organizacjach międzynarodowych.

IBDiM uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych V, VI i VII Programie Ramowym, projektach własnych FEHRL, programach EUREKA i COST oraz projektach PO IG finansowanych z europejskich Funduszy Strukturalnych.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest stowarzyszony w Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL, zrzeszającym czołowe instytuty europejskie zajmujące się zagadnieniami dróg i mostów oraz FERSI – Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


Członek konsorcjum
Inter Metal Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja kompletnych systemów ochronnych barier drogowych i mostowych, w skład których wchodzą następujące elementy konstrukcyjne: bariery, słupki i elementy dystansowe, zakończenia barier, elementy przejściowe (między różnymi konstrukcjami barier). Obecny proces produkcyjny odbywa się w halach produkcyjnych mieszczących tłocznie i spawalnie.

Nowe wyroby powstają w dziale konstrukcyjno-technologicznym, który dysponuje wysokokwalifikowaną i doświadczoną kadrą konstruktorów. Prace konstrukcyjne prowadzone są w systemach komputerowych CAD/CAM (Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 i innych).

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowany system barier będzie jednocześnie odporny na działanie potężnych sił wytworzonych w momencie uderzenia, jak również na tyle elastyczny, by nie doprowadzić do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

 
Usługa najmu i obsługi stanowisk badawczych wraz z urządzeniami pomocniczymi PDF Print
There are no translations available.

Zamówienie usługi najmu i obsługi stanowisk badawczych wraz z urządzeniami pomocniczymi.

załączniki:

ZNIZWR

Zaproszenie do negocjacji

Protokół z negocjacji

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 14
svs-games.com javprice.com