Zespół Konstrukcji TB-2 Print

There are no translations available.

Siedziba:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zakład Betonu. Zespół Konstrukcji TB-2
03-302 Warszawa; ul. Instytutowa 1
tel. (22) 614 57 58; (22) 814 53 79

Kierownik
prof. IBDiM dr inż. Juliusz Cieśla
tel. (22) 390 03 00
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Zakres Działalności:

  • Zespół prowadzi badania w zakresie zagadnień bezpieczeństwa różnego typu konstrukcji betonowych, w tym konstrukcji żelbetowych i z betonu sprężonego.
  • Wszystkie aspekty techniczne dotyczące budowy, modernizacji oraz utrzymania kolejowych i drogowych obiektów budowlanych.
  • Ekspertyzy konstrukcji betonowych i kamiennych z zastosowaniem różnych metod badań nieniszczących w tym najnowszych, takich jak georadar, impact-echo i innych.
  • Lokalizacja obiektów infrastruktury podziemnej przy zastosowaniu georadaru.

 

Możliwości laboratoryjno-badawcze: