IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Konferencje


Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie PDF Print
There are no translations available.

27 luty 2020

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury przez 15 miesięcy, od października 2018 r. do stycznia 2020 r., była realizowana praca p.t. „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współ-finansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projekt-owania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich”.

Efektem pracy jest propozycja nowych wymagań w mostownictwie do przyjęcia jako obligatoryjne przepisy techniczno – budowlane oraz seria WRM – wytycznych mostowych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Wykonawcą pracy było Konsorcjum, którego Liderem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W skład Konsorcjum weszły uczelnie i jednostki projektowo-badawcze. Koordynatorem pracy był prof. Janusz Rymsza z IBDiM, a zespołami autorskimi kierowali wybitni specjaliści:

- prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej

- prof. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej,

- dr hab. Apoloniusz Kodura z Politechniki Warszawskiej,

- prof. Marek Mistewicz z IBDiM,

- prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej,

- prof. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Recenzentem pracy był prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej.

Konferencja będzie ważnym elementem konsultacji społecznych. Propozycja obligatoryjnych wymagań technicznych w mostownictwie i wytyczne WRM zostaną poddane ocenie środowiska projektantów i wykonawców.

Na konferencji zostaną zaprezentowane:

 • Projekt obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie - J. Rymsza,
 • Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem (WRM-11) – J. Biliszczuk,
 • Wytyczne obliczania świateł mostów i przepustów hydraulicznych (WRM-12) - A. Kodura,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-31) - A. Królikowska,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-32) - D. Bebłacz,
 • Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich (WRM-41) - A. Celej,
 • Wytyczne projektowania wentylacji tuneli drogowych (WRM-42) - G. Sztarbała,
 • Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-51) - J. Bohatkiewicz,
 • Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich (WRM-71) - T. Gajda,
 • Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-72) - A. Wysokowski,
 • Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich (WRM-81) - M. Mistewicz,
 • Powiazanie wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich z technologią BIM - M. Salamak.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

sala Beta, Centrum Konferencyjne, Targi Kielce (ul. Zakładowa 1, Kielce)

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ON-LINE

 


Wstęp na salę konferencyjną wymaga oddzielnej rejestracji na targi AUTOSTRADA - POLSKA.


 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Dział Promocji IBDiM

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Patronat:

 
Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych PDF Print
There are no translations available.

Konferencja Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych odbyła się w Kielcach w dniach 8-9 maja 2018. Towarzyszyła XXIV edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął wydarzenie patronatem honorowym, a uroczystego otwarcia dokonali: Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz z dyrektorem Instytutu prof. Leszkiem Rafalskim.

Zaproponowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli firm, administracji drogowej oraz studentów. Frekwencja dopisała, a uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w dyskusji.

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje: Ocena właściwości powierzchniowych oraz Materiały do napraw nawierzchni drogowych.
Kolejny dzień obrad rozpoczęła sesja Nośność nawierzchni drogowych i lotniskowych . Następnie rozmawiano o nowoczesnych metodach napraw i nieniszczących metodach diagnostycznych.


Tegoroczna edycja była kontynuacją cyklu konferencji Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe.

Organizatorzy konferencji z przyjemnością informują, że artykuły zgłoszone na konferencję zostały opublikowane w czasopiśmie IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE).

Można się z nimi zapoznawać pod poniższym linkiem:

IOP Kielce2018

Będą one uwzględnione w następujących bazach:
Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) (Thomson Reuters, Web of Science)
Scopus
Compendex
Inspec

Streszczenia referatów - Book of abstractsInformacje o konferencji nadal  dostępne są na stronie: kielce2018.ibdim.edu.pl


 
Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych PDF Print
There are no translations available.

 

Realizacja pakietu projektów w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) rozpoczęła się z początkiem 2016 r. Przedsięwzięcie polega na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa i jest współfinansowane przez NCBR i GDDKiA.
W związku z wagą programu i jego nowatorską formułą, chcielibyśmy zaprezentować stan zaawansowania prac podczas konferencji "Nowoczesne rozwiązania w programie Rozwój Innowacji Drogowych". Uczestnicy przedsięwzięcia opowiedzą o przebiegu realizacji projektów w ich instytucjach. Podzielą się swoimi sukcesami i pokażą, jak pokonywali trudności.
Dowiemy się także, jakie nowatorskie rozwiązania pojawią się w obszarach: technologii budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich, brd, zarządzaniu siecią drogową , ocenie sprawności i niezawodności sieci drogowej, sposobach ochrony otoczenia dróg i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy


 

 

Patronat Honorowy Ministra Infrastruktury
i Budownictwa - Andrzeja Adamczyka

 

 

Read more...
 
Kielce 2016 PDF Print
There are no translations available.

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów

zapraszają na konferencję


STALOWE CZY BETONOWE DROGOWE OBIEKTY MOSTOWE?

KIELCE, 31.05.2016 r.

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA SALI ORAZ GODZINA ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI.
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W SALI E 3, HALA TARGOWA E.
ROZPOCZĘCIE - GODZ. 13.00


 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów organizują konferencję: „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe?”. Celem konferencji jest porównanie konstrukcji mostowych ze stali z konstrukcjami betonowymi (żelbetowymi i sprężonymi).

Oba materiały – stal i beton - są powszechnie stosowane w mostownictwie od dziesięcioleci. Natomiast obiekty wykonywane z tych, jakże różnych, materiałów mają swoją specyfikę. I o tej specyfice będzie mowa na konferencji.


Ponadto w mostownictwie (jak w każdej innej dziedzinie) występuje problem skali. Projektowanie i realizacja inwestycji jest ściśle związana z wielkością obiektów mostowych - inne są zasady budowy obiektów o dużej rozpiętości przęsła, a inne – o małej. I o tym także będzie mowa.


Organizatorzy zapraszają na konferencję o projektowaniu i budowie dużych i małych obiektów mostowych ze stali i betonu.


Do spotkania na konferencji w Kielcach.

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6