IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Innowacyjne technologie wykonywania i monitorowania drogowych budowli ziemnych na przykładzie autostrady A1 odcinek Pyrzowice – Piekary Śląskie– Maciejów PDF Print

There are no translations available.

21.05.2013

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYKONYWANIA I MONITOROWANIA DROGOWYCH BUDOWLI ZIEMNYCH NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A1 ODCINEK PYRZOWICE – PIEKARY ŚLĄSKIE– MACIEJÓW

Współorganizator - Politechnika Śląska


Celem konferencji jest podsumowanie i przybliżenie strony technicznej realizacji Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie - Maciejów. Oddana do użytku, w czerwcu 2012 roku, droga przebiega przez tereny o skomplikowanych i niekorzystnych warunkach geotechnicznych, w tym także obszary objęte wpływem aktywności górniczej. Bardzo wysoki stopień skomplikowania projektu, a następnie samej budowy, wymagał od wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego zastosowania wielu, często nowatorskich i unikalnych na skalę światową rozwiązań technicznych, w niespotykanym dotąd w naszym kraju wymiarze. Sukces zakończonej inwestycji, niewątpliwie jednej z trudniejszych spośród realizowanych w ostatnich latach w Polsce, jest okazją do zaprezentowania całego procesu inwestycyjnego od strony projektowej jak i wykonawczej.
W programie konferencji przewidziane są wystąpienia ukazujące najważniejsze z zastosowanych w tym projekcie technologii. Dodatkowo, prawie już roczny okres eksploatacji wraz z prowadzonym monitoringiem jest doskonałą okazją do wyciągnięcia pierwszych wniosków i prezentacji doświadczeń.

Uczestnictwo w konferencji będzie również okazją do zwiedzenia największych targów drogowych w Polsce.

Serdecznie Państwa zapraszamy


KOMITET NAUKOWY

- Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- Politechnika Śląska
- Główny Instytut Górnictwa
- Polska Akademia Nauk
- Polski Komitet Geotechniki

 

 

PATRONAT HONOROWYPROGRAM RAMOWY KONFERENCJI13:00 - Rozpoczęcie konferencji

13:30-14:50 - Sesja 1 - Podsumowanie procesu przygotowania i realizacji projektu oraz budowy

Wystąpienia: inwestora, projektanta, wykonawcy robót budowlanych i inżyniera kontraktu
Przegląd stosowanych technologii posadowienia i fundamentowania budowli
Doświadczenia krajowe i międzynarodowe w budowie obiektów na terenie szkód górniczych

14:50-15:00 - Przerwa kawowa

15:00-16.50 - Sesja 2 - Zastosowane technologie i wybrane szczegóły realizacyjne budowy

Zarys napotkanych problemów górniczych
Zastosowane: metody uzdatniania podłoża, technologie fundamentowania, zbrojenia geosyntetyczne, monitoring, zabezpieczenia skarp
Obserwacje powykonawcze i doświadczenia z eksploatacji

16:50 - Dyskusja i zakończenie konferencji

17:00 - Obiad

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Targi Kielce - Centrum Konferencyjne CK1 (ul. Zakładowa 1, Kielce)
Stanowisko recepcyjne czynne w dniu Konferencji od godz. 12.00.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Wypełniony formularz rejestracyjny oraz potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać do dnia 10 maja 2013 r. pocztą na adres IBDiM lub faxem: (22) 814 13 39.

REJESTRACJA ON-LINEKOSZT UCZESTNICTWA
Koszt udziału w Konferencji wynosi 300 zł netto (369 zł z VAT).
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po wpłacie, opłata nie będzie zwracana.

Wstęp na targi AUTOSTRADA- POLSKA wymaga oddzielnej rejestracji na stronie www.targikielce.pl.

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Należność płatna przelewem do dnia 10 maja 2013 r. na konto Instytutu w banku PEKAO S.A. O/Warszawa nr 43 1240 6074 1111 0000 4998 4831 z dopiskiem "Kielce 2013 - nazwisko(a) uczestnika(ów)".

NOCLEGI
Osobom zainteresowanym noclegami polecamy kontakt z organizatorem targów AUTOSTRADA-POLSKA - Targami Kielce, tel. (41) 365 12 10, 365 12 22, fax (41) 345 62 61, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


SEKRETARIAT KONFERENCJI
Dział Promocji IBDiM, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, 814 26 14, fax (22) 814 13 39
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.ibdim.edu.pl

 


SPONSORZY


 

 

PATRONI MEDIALNI

 

 
mobil porno rokettube porno video porno izle redtube xbxx.me xvideis youjizz xxnx.link pornhub