IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów PDF Print

There are no translations available.

20 lipca 2021

Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa IBDiM ukazała się monografia Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów. Autorami publikacji są: dr inż. Marcin Świtała,  dr Agnieszka Łukasiewicz, mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka.

W monografii przedstawiono problem inwestycji drogowych rozpatrywanych z perspektywy dynamicznie rozwijającego się rynku usług transportu drogowego towarów, opatrzonego akronimem „TDT”.
Niewątpliwie, aby mógł się rozwijać transport drogowy towarów potrzebna jest infrastruktura, dzięki której realizacja przewozów będzie mogła odbywać się zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku. Istotne jest przy tym, że kluczowe kierunki i ciągi komunikacyjne wchodzące w skład sieci drogowej obsługują nie tylko ruch regionalny i krajowy, ale także ruch tranzytowy o priorytetowym znaczeniu dla transportu międzynarodowego. Niestety, rozwojowi transportu drogowego, który obserwowany jest nieprzerwanie od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie towarzyszy proporcjonalny rozwój infrastruktury drogowej. Mimo że od wielu lat sukcesywnie przybywa dróg ekspresowych i autostrad budujących możliwości transportowe tych korytarzy, w dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba intensyfikacji połączeń drogowych w obszarach o dużym natężeniu przepływów towarowych, zarówno w ramach sieci bazowej, jak i sieci kompleksowej.

Szczegółowy opis publikacji.

Pozycja jest do nabycia w Dziale Wydawnictw IBDiM.
Cena wynosi 52,50 zł (50 zł + 5 % VAT).
Polecamy i zapraszamy do wysyłania zamówień.