IBDM

03-302 Warszawa
ul. Instytutowa 1
tel. +48 22 390 01 07
fax +48 22 814 50 28

select language:

Najnowszy numer kwartalnika "Roads and Bridges – Drogi i Mosty" PDF Print

There are no translations available.

5 lipca 2021

Serdecznie zachęcamy do lektury nowego numeru kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" (2/2021 Vol. 20). Pełna elektroniczna wersja opublikowanego numeru jest dostępna bez żadnych ograniczeń i bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

W rekomendowanym numerze kwartalnika "Roads and Bridges - Drogi i Mosty" opublikowano następujące artykuły:

Próba określenia przepustowości relacji podporządkowanych w sytuacji zatłoczenia na jezdni głównej
An attempt to determine capacity of movements from minor entries in case of congestion on the major street

DOI: 10.7409/rabdim.021.006
Krzysztof Gasz

Ocena wpływu materiału tarczy znaku drogowego na występowanie efektu roszenia
Evaluation of the impact of road sign material on the occurrence of dew

DOI: 10.7409/rabdim.021.007
Rafał Lusa, Paweł Skierczyński, Joanna Prasalska-Nikoniuk, Jolanta Kraszewska

Badanie wysokogatunkowych szklanych mikrokulek odblaskowych do oznakowania drogowego
A study of premium glass beads for road marking materials

DOI: 10.7409/rabdim.021.008
Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich, Kevin M. Wenzel

Efektywność przekazu informacji w ruchu drogowym z wykorzystaniem znaków o zmiennej treści
Efficiency of information transfer in road traffic by variable message signs

DOI: 10.7409/rabdim.021.009
Leszek Kornalewski, Aleksander Konior, Monika Zapaśnik

Diagnostyka przepuszczalności powietrza przez beton w przyczółkach wiaduktu w Płocku
Diagnostics of air permeability of concrete in abutments of the viaduct in Płock

DOI: 10.7409/rabdim.021.010
Wojciech Kubissa, Wioletta Dobaczewska

Porównanie parametrów mechaniki pękania uzyskanych z badań próbek półwalcowych zmodyfikowaną metodą SCB
Comparison of fracture parameters obtained from modified semi-circular bending (SCB) test

DOI: 10.7409/rabdim.021.011
Pavla Vacková, Jan Valentin

Metoda VECD jako narzędzie do oceny trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni
VECD method as a tool for evaluation of pavement structure fatigue performance

DOI: 10.7409/rabdim.021.012
Przemysław Ostrowski, Adam Zofka, Krzysztof Błażejowski


Życzymy interesującej lektury!